Services and prices

1. Separate services in civil, administrative, economic affairs
Види послуг та програми обслуговування
1. Консультації:
- усна
- письмова
300 грн.
800 грн.
безоплатно
400 грн.
безоплатно
400 грн.
безоплатно
500 грн.
безоплатно
500 грн.
2. Складення позовних заяв, заперечень на позовні заяви, скарг, апеляційних скарг, касаційних скарг
-прості
-складні
800 грн.
1500 грн.
400 грн.
800 грн.
400 грн.
800 грн.
600 грн.
800 грн.
550 грн.
800 грн.
3. Складення процесуальних документів під час розгляду справи в суді чи ін. державних органах (клопотань. заяв)200 грн.100 грн.100 грн.200 грн.200 грн.
4. Участь в судовому засіданні чи іншому державному органі
(в т.ч. ознайомлення з матеріалами справи)
1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.850 грн./год.800 грн./год.
5. Участь у переговорах (договірних, інших), медіація, посередництво1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.850 грн./год.800 грн./год.
6. Складення договорів, угод, в т.ч. договору, мирової угоди
-прості
-складні
1500 грн.
3000 грн.
700 грн.
1000 грн.
700 грн.
1000 грн.
400 грн.
600 грн.
300 грн
500 грн.
7. Виїзд до Клієнта додому, на роботу, в ін. місце за викликом
-робочий час (9-18)
-позаробочий час (18-21)
-вихідні дні (субота, неділя, святкові та неробочі дні)
-нічний час (21-9)
1500 грн./год.
2500 грн./год.
2500 грн./год.
3000 грн./год.
500 грн./год.
800 грн./год.
1000 грн./год.
1500 грн./год.
500 грн./год.
800 грн./год.
1000 грн./год.
1500 грн./год.
400 грн./год.
500 грн./год.
900 грн./год.
1100 грн./год.
350 грн./год.
450 грн./год.
850 грн./год.
1000 грн./год.
8. Пошук та отримання інформації за допомогою адвокатського запиту згідно Договору про надання правової допомоги1000 грн.безоплатнобезоплатно200 грн200 грн
9. Підготовка скарги та документів і подача таких Європейському суду з прав людини3000 грн.1000 грн.1000 грн.1650 грн.1650 грн.
2. Representation of the Client in the civil, administrative, economic affairs as a plaintiff or defendant (the complainant, the person concerned, the person taking part in the case) 1 *
Види послуг та програми обслуговування
1. Справи першої категорії складності2*13500 грн.8000 грн.8000 грн.8000 грн.8100 грн.
2. Справи другої категорії
складності2*
17000 грн.11000 грн.11000 грн.10500 грн.10200 грн.
3. Справи третьої категорії
складності2*
27000 грн.17000 грн17000 грн13500 грн.13200 грн.
4. Справи четвертої категорії
складності2*
34000 грн.27000 грн.27000 грн.18500 грн.18200 грн.

*Note

  The cost of assistance includes: consultation and definition of prospects in the case, choice of legal position in the case, approval of the desired and possible result for the Client, familiarization with the documents available to the Client, etc. evidence and / or acquaintance with the materials of the case, writing a statement of claim and making the necessary package of documents for filing an application to the court, soliciting petitions, lodging a statement of claim / complaints / objections, etc. to the court of first instance, participating in court sessions according to the complexity of the case , statement of the required number of petitions, applications, decisions, orders, court orders, opening of enforcement proceedings, and, if necessary, writing an appeal, and participation in court proceedings in the ape lation instance, writing a cassation appeal and participating in a court of cassation.

**Note

  Cases of the first category of complexity: non-conflicts cases with one plaintiff and one defendant; statements on the establishment of facts of legal significance; without or with 1-2 witnesses; up to 3 court hearings.

  Cases of the second category of complexity: non-conflict cases with several plaintiffs and defendants; third parties without independent requirements; or conflicts with one plaintiff and one defendant; 3-5 witnesses; 4-7 court sessions.

  Cases of the third category of complexity: Conflict cases with several plaintiffs and defendants; third parties without independent requirements; more than 5 witnesses; conducting of examinations; intentional delays by the other party to the case; departure to the district center or to another place; 4-7 court sessions.

  Cases of the fourth category of complexity: Conflict cases with several plaintiffs and defendants, third parties without independent requirements and with independent requirements; examinations, deliberate delay in another case, divided into several proceedings, departure to the district center, more than 7 court sessions, cases involving the media and with significant public resonance.

3. Separate services in criminal cases and cases of administrative offenses
Види послуг та програми обслуговування
1. Консультації:
- усна
- письмова
300 грн.
800 грн.
безоплатно
400 грн.
безоплатно
400 грн.
безоплатно
350 грн.
безоплатно
400 грн.
2. Оскарження постанов органів дізнання, досудового слідства, прокуратури1000 грн.500 грн.500 грн.400 грн.
550 грн.
350 грн.
500 грн.
3. Складення процесуальних документів (заяв, скарг, клопотань)200 грн.100 грн.100 грн.150 грн.150 грн.
4. Участь в слідчих діях чи в судових засіданнях (у т.ч. ознайомлення з матеріалами справи)1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.500 грн./год. 500 грн./год.
5. Участь у переговорах (договірних, інших), медіація, посередництво1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.500 грн./год.500 грн./год.
6. Робота у місцях примусового тримання під вартою (ІТТ, СІЗО, ВК і т.п.)1500 грн./год. 700 грн./год.700 грн./год.500 грн./год.500 грн./год.
7. Виїзд на терміновий виклик Клієнта у органи внутрішніх справ, на місце події, додому, на роботу
-робочий час (9-18)
-позаробочий час (18-21)-вихідні дні (субота, неділя, святкові та неробочі дні)
-нічний час (21-9)
1500 грн./год.
2500 грн./год.
2500 грн./год.
3000 грн./год.
500 грн./год.
800 грн./год.
1000 грн./год.
1500 грн./год.
500 грн./год.
800 грн./год.
1000 грн./год.
1500 грн./год.
500 грн./год.
700 грн./год.
1100 грн./год.
1500 грн./год.
450 грн./год.
600 грн./год.
900 грн./год.
1300 грн./год.
4. Protection of the Client in criminal cases in the status of victim, witness, detainee, suspect, accused, defendant, convict3 *
Види послуг та програми обслуговування
1. Захист Клієнта під час його затримання та/або участь в судовому засіданні під час обрання запобіжних заходів 4*1200 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.1000 грн.
1500 грн.
2500 грн.
3800 грн.2. Захист Клієнта в процесуальному статусі підозрюваного під час провадження досудового розслідування 4*1200 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.2500 грн.
4000 грн.
6000 грн.
8000 грн.3. Захист Клієнта в процесуальному статусі підсудного (цивільного відповідача) під час провадження в суді першої інстанції 4*1200 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.2500 грн.
4000 грн.
6000 грн.
8000 грн.4. Захист Клієнта в процесуальному статусі підсудного (засудженого, виправданого, цивільного відповідача) під час провадження в суді апеляційної інстанції 4*1200 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.2500 грн.
4000 грн.
6000 грн.
8000 грн.5. Захист Клієнта в процесуальному статусі підсудного (засудженого, виправданого, боржника) під час провадження в суді касаційної інстанції 4*8000 грн.5000 грн.5000 грн.2500 грн.
4000 грн.
6000 грн.
8000 грн.6. Захист (правова допомога) Клієнта в процессуальному статусі засудженого під час провадження в суді за нововиявленими обставинами 4*1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.2500 грн.
4000 грн.
6000 грн.
8000 грн.7. Захист (правова допомога) Клієнта у місцях примусового тримання, місцях позбавлення волі, примусового лікування 4*1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.5000 грн.
8. Захист Клієнта (його представництво) в статусі адміністративного піднаглядного, після звільнення з місць позбавлення волі 4*1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.5000 грн.
9. Представництво (правова допомога) Клієнта в статусі потерпілого з підтриманням приватного обвинувачення в суді 4*1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.5000 грн.
10. Підготовка скарги та документів і подача таких Європейському суду з прав людини 4*8000 грн.5000 грн.5000 грн.6000 грн.8000 грн.
11. Комплексний захист Клієнта під час затримання, досудового слідства, в судах першої та апеляційної інстанції незалежно від кількості і тривалості таких ** 4*10000 грн.
15000 грн.
25000 грн.
35000 грн.
8000 грн.
10000 грн.
15000 грн.
25000 грн.
8000 грн.
10000 грн.
15000 грн.
25000 грн.
15000 грн.15000 грн.
12. Подача в інтересах клієнта, власника тимчасово вилученого майна скарг в порядку ст. ст. 303-308 КПК України щодо оскарження а також клопотань про зняття арешту з майна 4*3000 грн.3000 грн.5000 грн.--

*Note

  The cost of the service includes: familiarization with the materials of the case, a confidential dating with the Client before the first interrogation and the election of the Client with the line of conduct and strategy of defense, submission of evidence, applications for prompt and investigative actions, expert examinations, participation in investigative actions with the Client, preparation of complaints about actions, inaction and decisions of the investigator and prosecutor, etc. Participation in a preparatory trial of a criminal trial by a court, obtaining a permission for confidential dating with the Client without limiting their number and duration and dating in places of detention. The gathering of evidence, the treatment of lawyers’ requests, the submission of evidence justifying the defendant or mitigating his responsibility, the application for investigation and judicial proceedings and the appointment of examinations, etc. Expresses his opinion on the petition of other participants in the process. Participation in a judicial investigation, during interrogations of victims, witnesses, experts, other defendants. Claims a summons to a new meeting of witnesses. Claims to change the precautionary measure. Participates in the review of material evidence, place of commission of crime and documents. Participates in court debates by expressing the court’s opinion on the significance of verified evidence in the case, the existence of circumstances justifying or mitigating the defendant’s responsibility, as well as his arguments regarding the application of the criminal law and the degree of punishment. Examining the verdict of the court of first instance, preparing and appealing to it. Preparation and additions to the appeal. Maintaining an appeal, providing an explanation when considering a case by a court, participating in a judicial investigation, if it is conducted. Speech in court debates. Preparation and submission of a cassation appeal. Participation in the court of cassation. Addition, change and withdrawal of cassation complaints. Submitting new cases to the court of cassation.

**Note

  Cases of the first category of complexity: Criminal cases with one suspect / accused / defendant; 1-2 episodes of criminal activity that he is incriminated, the person is not in custody.

  Cases of the second category of complexity: Criminal cases with several suspects / defendants / defendants; Up to 3 episodes of criminal activity that he is incriminated, the person is not in custody.

  Cases of the third category of complexity: Criminal cases involving an organized group, a criminal organization; more than 3 episodes of criminal activity; up to 10 witnesses; the person is in custody.

  Cases of the fourth category of complexity: Criminal cases involving a criminal organization, etc. criminal formation (grouping); economic crimes; multi-volume criminal cases (more than 5 volumes); more than 10 witnesses and many victims; the person is in custody; more than 10 court sessions.

5. List of types of civil (administrative) disputes in which the subscriber is under the contract «FAMILY LAWYERS®» enjoys the right to receive free legal aid in the court of first instance.
  The program’s subscriber is about full defense counsel and comprehensive legal assistance under the program «FAMILY LAWYERS®» enjoys the right to receive free-of-charge assistance in the court of first instance in the following categories of cases:

  1.   Civic affairs on the payment of child support for the maintenance of minors, as well as increasing the amount of alimony and extending the length of maintenance for maintenance at the time of education of an adult child.
  2.   Disputes about the dissolution of a marriage, as well as the dissolution of a marriage by the application of any spouse, if one of them is sentenced to imprisonment.
  3.   Payroll arrears, as well as disputes on the indexation of wages or compensation to employees of the loss of its part due to delayed payment.
  4.   Disputes about the right to a mandatory share and / or the determination of the size of the mandatory share in the inheritance.
  5.   Complaints against the decisions of the bodies of the State Autoinspection (reimbursed only if the court recognizes the actions of the authorities of the State Autoinspection unlawful and cancellation of the decision on imposition).
  6.   Drafting a marriage contract.
5. Certain types of assistance in enforcement proceedings
Види послуг та програми обслуговування
1. Консультації:
- усна
- письмова
200 грн.
700 грн.
безоплатно
300 грн.
безоплатно
300 грн.
безоплатно
400 грн.
безоплатно
350 грн.
2. Складення процесуальних документів у виконавчому провадженні (заяв, клопотань)300 грн.100 грн.безоплатно
100 грн.
150 грн.150 грн.
3. Участь представника під час провадження виконавчих дій, в т.ч. ознайомлення із матеріалами справи виконавчого провадження. Здійснення контролю за діями державного виконавця.710 грн/год. 300 грн/год.300 грн/год.450 грн/год.350 грн/год.
4. Участь представника у переговорах із сторонами виконавчого провадження710 грн/год.400 грн/год.400 грн/год.500 грн/год.400 грн/год.
5. Відкриття, зупинення, закінчення виконавчого провадження510 грн.300 грн.300 грн.400 грн.400 грн.
6. Поновлення пропущених строків на пред’явлення виконавчого документа3000 грн.2000 грн.2000 грн.2500 грн.2200 грн.
7. Оскарження постанов державного виконавця про відкриття/відмову у відкритті/ повернення виконавчого документа/ закінчення виконавчого провадження та інших дій3000 грн.2000 грн.2000 грн.2500 грн.2200 грн.
8. Правова оцінка дій/бездіяльності державних виконавців (органів державної виконавчої служби) та своєчасне оскарження бездіяльності або дій державних виконавців (органів державної виконавчої служби) в адміністративному та судовому порядку3000 грн.2000 грн.2000 грн.2500 грн.2200 грн.
9. Відстрочка і розстрочка виконання рішення суду, зміна способу і порядку їх виконання3000 грн.2000 грн.2000 грн.2500 грн.2200 грн.
10. Пошук майна боржника та встановлення інформації про рахунки, зареєстровані за боржником в банках та інших фінансово-кредитних установах та доходів боржника (заробітної плати, пенсії, стипендії); про наявність корпоративних і інтелектуальних прав; про наявність рухомого і нерухомого майна у боржника3000 грн.2000 грн.2000 грн.2700 грн.2500 грн.
11. Участь представника на прилюдних торгах3000 грн.2000 грн.2000 грн.2400 грн.2100 грн.
12. Підготовка усіх необхідних документів (заяв, запитів, клопотань про порушення кримінальної справи проти боржника, який ухиляється від виконання рішення суду, про встановлення тимчасового обмеження права виїзду за кордон боржника).3000 грн.2000 грн.2000 грн.2500 грн.2200 грн.
6. Integrated representation of interests of individuals and legal entities in the enforcement proceedings) 5 *
Види послуг та програми обслуговування
1. Консультації
-усна
-письмова
6*
300 грн
800 грн
безоплатно
400 грн
безоплатно
400 грн
7,5% від стягненої суми але не менше 1750 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 1750 грн.
2. Складення процесуальних документів у виконавчому провадженні (заяв, клопотань)6*200 грн100 грн100 грн7,5% від стягненої суми але не менше 4000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 3400 грн.
3. Участь представника під час провадження виконавчих дій, в т.ч. ознайомлення із матеріалами справи виконавчого провадження. Здійснення контролю за діями державного виконавця.6*800 грн/год.400 грн/год.400 грн/год.7,5% від стягненої суми але не менше 7000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 6000 грн.
4. Участь представника у переговорах із сторонами виконавчого провадження6*800 грн/год.400 грн/год.400 грн/год.7,5% від стягненої суми але не менше 7000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 11000 грн.
5. Поновлення пропущених строків на пред’явлення виконавчого документа6*4000 грн.2000 грн.2000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 1800 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 1750 грн.
6. Оскарження постанов державного виконавця про відкриття/відмову у відкритті/ повернення виконавчого документа/ закінчення виконавчого провадження та інших дій;6*4000 грн.2000 грн.2000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 4000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 3400 грн.
7. Правова оцінка дій/бездіяльності державних/приватних виконавців (органів державної виконавчої служби) та своєчасне оскарження бездіяльності або дій державних виконавців (органів державної виконавчої служби) в адміністративному та судовому порядку6*3000 грн.2000 грн.2000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 7000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 6000 грн.
8. Відстрочка і розстрочка виконання рішення суду, зміна способу і порядку їх виконання6*5000 грн.3000 грн.3000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 1200 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 11000 грн.
Пошук майна боржника та встановлення інформації про рахунки, зареєстровані за боржником в банках та інших фінансово-кредитних установах та доходів боржника (заробітної плати, пенсії, стипендії); про наявність корпоративних і інтелектуальних прав; про наявність рухомого і нерухомого майна у боржника6*3000 грн.2000 грн.2000 грн.--
Участь представника на прилюдних торгах6*3000 грн.2000 грн.2000 грн.--
Підготовка усіх необхідних документів (заяв, запитів, клопотань про порушення кримінальної справи проти боржника, який ухиляється від виконання рішення суду, про встановлення тимчасового обмеження права виїзду за кордон боржника);6*3000 грн.2000 грн.2000 грн.--

*Note

  The cost of the service includes: consulting and determining the prospects of enforcement proceedings; determining the necessary actions in the enforcement proceedings; approval of the desired and possible result for the Client; acquaintance with the documents available to the Client and / or acquaintance with the materials of the enforcement proceedings; presentation of the executive document to the execution, compilation and submission of other necessary procedural documents; participation in execution of executive actions according to the category of complexity of executive proceedings.

**Note

  Cases of the first category of complexity: presentation of an executive document to execution (or suspension, completion of enforcement proceedings), obtaining a ruling on the opening of enforcement proceedings, the preparation of three other procedural documents and their submission, up to 3 visits to the ICE department in Lviv or participation in carrying out executive actions, one collector.

  Cases of the second category of complexity: presentation of an executive document to execution (or suspension, completion of enforcement proceedings), obtaining a ruling on the opening of enforcement proceedings, drawing up the required number of procedural documents and their filing, up to 3 visits to the ICE department within the Lviv region or participation in conducting executive actions, several collectors.

  Cases of the third category of complexity: presentation of an executive document to execution (or suspension, termination of enforcement proceedings), obtaining a resolution on opening an enforcement proceeding, drawing up the required number of procedural documents and filing them, up to 4-7 visits to the ICE department within the Lviv region, or participation in execution of executive actions, appeal of resolutions of the state executor on opening / refusing to open / terminate enforcement proceedings, return of the executive document, appeal of actions or inaction the state executor in an administrative or judicial manner, the search for the debtor’s property, the establishment of information about the debtor’s property status, and several collectors.

  Cases of the fourth category of complexity: presentation of an executive document to execution (or suspension, completion of enforcement proceedings), renewal of missed deadlines for the presentation of a teaching document to execution, obtaining a resolution on opening an enforcement proceeding, drawing up the required number of procedural documents and filing them, more as 7 visits to the ICE department outside of the Lviv region or participation in the execution of executive actions, appeals against the decisions of the state executor on the opening / rejection of the opening / zak Identification of enforcement proceedings, return of the executive document, appeals against acts or omissions of the state executive in administrative or judicial proceedings, search of the debtor’s property, establishment of information about the property status of the debtor, postponement, installment and change of the method and procedure for executing the court decision, participation of the representative in public tenders, several collectors

  1. Assistance to Clients of the Company in separate (non-legal) cases.        

                If the Company’s Clients have a need to strengthen family relationships, resolve (fix) conflicts that arose in family life, including between spouses, as well as parents and children, improve quality of family life, etc. – The company can provide free confidential assistance in establishing contact with psychologists-professionals for psychological counseling, therapy, trainings and seminars.

                In the life of Clients or their family members, there are problems with alcohol and drug abuse or other types of dependencies, etc. – The company can provide free confidential assistance in finding and contacting professionals who help resolve any problems.

  1. Procedure for reviewing complaints (claims) of Clients to the actions and omissions of lawyers and employees of the Company, the return of the amount of the fee on the basis of such consideration.

                If the Client of the AVELEX Law Firm finds dissatisfaction with the quality of the legal assistance provided to him, etc., he / she has the right to apply to the Company Managing Partner with the appropriate complaint. The Managing Partner of the Company provides the Client with the appropriate form of complaint (statement of claims) in which the Client specifies in particular violations of the lawyer and specialists of the Company by the Law of Ukraine “On Advocacy and Advocacy”, the Rules of Bar Ethics, other regulatory legal acts of Ukraine.

                The Managing Partner of the Company, as soon as possible, and in certain cases (in the absence thereof) without delay, commences verification of the above complaint (statement of claims).

                The verification of the validity of a complaint takes place through familiarization with documents and other materials of the case, obtaining explanations from the complainant and the person complained about, interviewing other involved persons. Controversial moments of relations with the Client arising in the relations between the Company and the Client are interpreted in favor of the latter.

                In the case of confirmation of violations by a lawyer and specialists of the Company, the Law of Ukraine “On Advocacy and Advocacy”, the Law on Ethics of the Bar, other normative legal acts of Ukraine, and the recognition of a complaint justified, such is attracted to the form of liability specified by law, and the fee paid to them is returned to the Client. The Company shall take all possible measures to eliminate the damage or inconvenience caused to the Client. At the same time, the official is apologized to the Client.

                In the event that the circumstances set forth in the complaint do not find their objective confirmation, the Client is informed of the decision to recognize his complaint as unfounded.

                A client who baselessly does not agree with the decision on the recognition of the complaint is not substantiated and insists on the return of the fee he made to him, warns about the termination of all existing contracts between him and the Company, as well as the impossibility of concluding in future any contracts with the Company. At the same time, the Company shall return the money made to such person.

                The company reserves the right to inform another law firm about the situation, the company or bureau or lawyer to whom the above-mentioned legal aid person will apply.

                The client has the legal right to file a complaint with the company’s attorneys to the local Disciplinary Commission, outside of the above Procedure for reviewing complaints (claims) of Clients to the actions and omissions of lawyers and employees of the Company.

7. Certain types of assistance for legal entities / individual entrepreneurs including legal entities with foreign investments and foreign citizens
Види послуг та програми обслуговування
1. Консультації:
- усна
- письмова
300 грн.
500 грн.
безоплатно
500 грн.
безоплатно
550 грн.
2. Одна реєстраційна дія600 грн.550 грн.650 грн.
3. Отримання виписок та витягів з ЄДР600 грн.550 грн.650 грн.
4. Зміна місцязнаходження 7*1000 грн.800 грн.900 грн.
5. Проведення державної реєстрації змін до установчих документів та/або до ЭДРПОУ7*1400 грн.1200 грн.1300 грн.
6. Підготовка установчих документів1500 грн.1400 грн.1500 грн.
7. Послуга «Сейф»8*600 грн/міс.500 грн/міс.550 грн/міс.
8. Оцінка суб’єкта господарювання (due diligence)9*від 15500 грн.від 12500 грн.від 13500 грн.
9. Послуга «Абонентська скринька»10*1100 грн/міс.1000 грн/міс.1000 грн/міс.
10. Правовий супровід іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги в Українірозмір гонорару договірнийрозмір гонорару договірнийрозмір гонорару договірний
8. State registration of the establishment, reorganization, liquidation of the SO and the FOP incl. legal entities with foreign investments11 *
Види послуг та програми обслуговування
1. Реєстрація ПП1500 грн.1200 грн.1300 грн.
2. Реєстрація ТОВ1500 грн.1200 грн.1300 грн.
3. Реєстрація дочірньої ЮО1500 грн.1200 грн.1300 грн.
4. Реєстрація АТ
- приватного
- публічного
10000 грн.
12000 грн.
6000 грн.
8000 грн.
6500 грн.
8500 грн.
5. Реєстрація ЮО іншої організаційно-правової форми5000 грн.4000 грн.3000 грн
6. Реєстрація Представництва, Філії1500 грн.1200 грн.1300 грн.
7. Реєстрація громадських організацій
- місцевого рівня
- всеукраїнського рівня
- міжнародного рівня
3500 грн
4400 грн
5400 грн.
2800 грн.
3400 грн.
4000 грн.
2800 грн.
3400 грн.
4000 грн.
8. Реєстрація ЗМІ2500 грн.2200 грн. 2400 грн.
9. Реєстрація ОСББ2500 грн.--
10. Супровід при купівлі продажу корпоративних праврозмір гонорару договірнийрозмір гонорару договірнийрозмір гонорару договірний
11. Реєстрація Обєднань підприємств3145 грн.2594 грн.2594 грн.
12. Отримання дозволу на концентрацію26000 грн.22640 грн.24640 грн.
13. Ліквідація ЮО (непроблемної) за ініціативою власника6000 грн.4198 грн4198 грн
14. Перетворення ЮО2755 грн.1990 грн.1990 грн.
15. Поділ ЮО4400 грн.3060 грн.3060 грн.
16. Приєднання ЮО3000 грн.2400 грн.2400 грн.
17. Виділ ЮО3000 грн.2400 грн.2400 грн.
18. Злиття ЮО4400 грн.3060 грн.3060 грн.
19. Банкрутство ЮО (проблемної)
- за ініціативою боржника
- за ініціативою кредиторів
26975 грн.
36975 грн.
19981 грн.
27821 грн.
19981 грн.
27821 грн.
20. Реєстрація ФОП
+ свідоцтво ЄП
800 грн.
1000 грн
560 грн.
950 грн.
660 грн.
1000 грн.
21. Припинення ФОП1798 грн.1466 грн.1466 грн.
22. Банкрутство ФОП
- за ініціативою боржника
- за ініціативою кредиторів
6500 грн
10000 грн.
5540 грн.
8600 грн.
5540 грн.
8600 грн.

1 * Note

The cost of assistance in civil, administrative, and economic matters includes: consultation (oral or written at the request of the client) and determination of prospects in the case, choice of legal position in the case, approval of the desired and possible result for the Client, familiarization with the documents available to the Client, etc. evidence and / or acquaintance with the materials of the case, gathering evidence, sending solicitors' requests, writing a statement of claim and drawing up the necessary package of documents for filing an application to the court, filing a statement of claim / complaint / objection, etc. to the court of first instance, participating in court sessions according to the category the complexity of the case, the statement of the required number of petitions, applications, the receipt of a decision, a ruling, a court order, the opening of enforcement proceedings, and, if necessary, the writing of an appeal and participation in the consideration of avi in ​​the court of appellate instance, writing a cassation appeal and participating in the court of cassation.

2 * Note

Cases of the first category of complexity: non-conflicts cases with one plaintiff and one defendant; applications for establishing facts of legal significance (other cases of separate proceedings in the civil procedure); without or with 1-2 witnesses; up to 3 court hearings. Cases of the second category of complexity: non-conflict cases with several plaintiffs and defendants; third parties without independent requirements; or conflicts with one plaintiff and one defendant; 3-5 witnesses; 4-7 court sessions. Cases of the third category of complexity: Conflict cases with several plaintiffs and defendants; third parties without independent requirements; more than 5 witnesses; conducting of examinations; intentional delays by the other party to the case; departure to the district center or to another place; 4-7 court sessions. Cases of the fourth category of complexity: Conflict cases with several plaintiffs and defendants, third parties without independent requirements and with independent requirements; examinations, deliberate delay in another case, divided into several proceedings, departure to the district center, more than 7 court sessions, cases involving the media and with significant public resonance.

3 * Note

The cost of assistance and protection of the Client in criminal cases in the status of the victim, witness, detainee, suspect, accused, defendant, convict include: consultation (oral or written at the request of the client) and determination of prospects in the case, choice of legal position in the case, approval of the desirable and possible result for the Client, familiarization with the documents available to the Client, etc. evidence and / or acquaintance with the materials of the case, gathering evidence, sending solicitors' requests, writing a statement of claim and drawing up the necessary package of documents for filing an application to the court, filing a statement of claim / complaint / objection, etc. to the court of first instance, participating in court sessions according to the category the complexity of the case, the statement of the required number of petitions, applications, the receipt of a decision, a ruling, a court order, the opening of enforcement proceedings, and, if necessary, the writing of an appeal and participation in the consideration of avi in ​​the court of appellate instance, writing a cassation appeal and participating in the court of cassation.

4 * Note

Cases of the first category of complexity: Criminal cases with one suspect / accused / defendant; 1-2 episodes of criminal activity that he is incriminated. Cases of the second category of complexity: Conflict criminal cases with one suspect / defendant / defendant, criminal cases with several suspects / defendants / defendants; up to 3 episodes of criminal activity that he is incriminated or a person is in custody. Cases of the third category of complexity: Kriminal cases with participation in an organized group, a criminal organization; more than 3 episodes of criminal activity; up to 10 witnesses; the person is in custody. Cases of the fourth category of complexity: Criminal cases involving a criminal organization or othercriminal formation (grouping); economic crimes; multi-volume criminal cases (more than 5 volumes); more than 10 witnesses and many victims; the person is in custody; more than 10 court sessions.

5 * Note

The cost of services for a comprehensive representation of the interests of individuals and legal entities in the enforcement proceedings includes: consultation (oral or written at the request of the client) and determination of the prospects of enforcement proceedings; determining the necessary actions in the enforcement proceedings; approval of the desired and possible result for the Client; acquaintance with the documents available to the Client and / or acquaintance with the materials of the enforcement proceedings; presentation of the executive document to the execution, compilation and submission of other necessary procedural documents; participation in execution of executive actions according to the category of complexity of executive proceedings.

6 * Note

Cases of the first category of complexity: Presenting the executive document to execution (or stopping, the end of enforcement proceedings), obtaining a resolution on opening an enforcement proceeding, making 3 other procedural documents and submitting them, up to 3 visits to the ICE department in Lviv or participation in carrying out executive actions, one collector. Cases of the second category of complexity: Presentation of an executive document to execution (or suspension, the end of enforcement proceedings), obtaining a resolution on opening an enforcement proceeding, drawing up the required number of procedural documents and filing them, up to 3 visits to the ICE department within the Lviv region or participation in execution of executive actions, several recoverers (summary enforcement proceedings). Cases of the third category of complexity: Presentation of an executive document to execution (or suspension, completion of enforcement proceedings), obtaining a resolution on opening an enforcement proceeding, drawing up the required number of procedural documents and filing them, up to 4-7 visits to the ICS department within the Lviv region, or participation in execution of executive actions, appeal of resolutions of the state executor on opening / refusing to open / terminate enforcement proceedings, return of the executive document, appeal of actions or inaction the state executor in an administrative or judicial manner, the search for the debtor's property, the establishment of information about the debtor's property status, and several collectors. Cases of the fourth category of complexity: Presentation of an executive document to execution (or suspension, completion of enforcement proceedings), renewal of missed deadlines for the presentation of a study document to execution, obtaining a resolution on the opening of enforcement proceedings, drawing up the required number of procedural documents and their filing, more as 7 visits to the ICE department outside of the Lviv region or participation in the execution of executive actions, appeals against the decisions of the state executor on the opening / rejection of the opening / zak Identification of enforcement proceedings, return of the executive document, appeals against actions or inactivity of the state executive in administrative or judicial proceedings, search of the debtor's property, establishment of information about the property status of the debtor, postponement, installment and change in the method and procedure for executing the court decision, participation of the representative in public tenders, several recoverers (consolidated enforcement proceedings).

7 * Note

The cost of the service includes: consultation (oral or written at the request of the Client), preparation of constituent documents taking into account changes in the location of the company or other changes in the statute of the company or in the information about the UE, contained in the EDRPOU, making decisions of the founders or participants, other necessary documents, filling in the registration card, making necessary payments at the expense of the Client, submitting a package of documents to the registration body and obtaining an extract, extract, etc.

8 * Note

Safe service is a legal assessment of an entity (form of legal entity, information about the number of owners, their share in the statutory capital, the size of the capital assets and the availability of property, their assessment, and other information about the information about the legal entity, contractual relations of the legal entity and fulfillment of obligations to creditors, acceptance of obligations from debtors, verification of permits and technical documentation, litigation with the participation of a legal entity, their prospects, assessment of the organization of work in the enterprise), NCA management company, marketing policy, drawing up a plan of extraordinary measures to improve the functioning of the company.

9 * Note

"Due diligence" service - consultation (oral or written at the request of the client) and determination of the prospects of enforcement proceedings; determining the necessary actions in the enforcement proceedings; approval of the desired and possible result for the Client; acquaintance with the documents available to the Client and / or acquaintance with the materials of the enforcement proceedings; presentation of the executive document to the execution, compilation and submission of other necessary procedural documents; participation in execution of executive actions according to the category of complexity of executive proceedings.

10 * Note

"Subscriber box" service - creation of address for correspondence, receipt and delivery of correspondence to the addressee.

11 * Note

The cost of the service includes: consultation (oral or written at the request of the Client), preparation and scoring of a package of documents - constituent documents of the UE (statute or founding agreement), preparation of the decision of the founders on the establishment of the UE and other necessary documents, filling out the registration card, etc., Client of all necessary payments, submitting a package of documents to the registration body and obtaining an extract from the state registration, obtaining the necessary certificates and documents in the statistical, tax, ensiynoho and other social insurance funds, etc. seal. Other types of assistance that may be made with the Client, such as obtaining permissions, licenses for the cost of the service are not included and are subject to execution in the order of another (additional) arrangement. In the event of liquidation by the bankruptcy, the cost of the service includes: consulting on the step-by-step procedure for the procedure (oral or written at the request of the Client), analysis of the financial and property status of the UE, analysis of the contractual obligations of the UE, property valuation, alienation of such property and / or transfer to a pledge, preparation of an application for violation of the bankruptcy proceedings, participation in a court, appointment of the property manager or a competent arbitrator, preparation of objections to claims of creditors, exclusion of creditors, who will not be promptly notified the requirements, obtaining a court order on liquidation of the UE, obtaining a document on the exclusion of the UE from the USREOU.