News

25.01.2018

Współpraca z zagranicznymi partnerami

   “Kancelaria prawna” Avelex “, wraz z zagranicznymi partnerami, jeśli istnieją podstawy, gwarantuje pobieranie kwot pieniężnych w interesie obywateli ukraińskich za spowodowanie śmierci, szkody na zdrowiu w wyniku wypadków, wypadków przy pracy i na skutek aktów bezprawnych (przestępstw).

Firma Avelex gwarantuje pełne wsparcie i wysoką jakość w obronie interesów naszych klientów za granicą. “

22.11.2017

Prawnicy we Lwowie, prawnicy we Lwowie, prawnicy we Lwowie, prawnicy we Lwowie, pomoc prawna i ochrona prawna, usługi prawne, prawnicy Ukrainy

Adwokaci we Lwowie, prawnicy lwowscy, prawnicy we Lwowie, prawnicy lwowscy, pomoc prawna i ochrona prawna, obsługa prawna, prawnicy ukraińscy, doradztwo, marketing, prawo finansowe i bankowe, proces cywilny, administracyjny, karny … to daleki od pełnej listy Internet- Prośby o odpowiedzi można uzyskać w Kancelarii Avelex na tej stronie, a także w biurze firmy we Lwowie, 14, Sheptytsky Street.

22.11.2017

Prawnicy we Lwowie, prawnicy we Lwowie, prawnicy we Lwowie, prawnicy we Lwowie, pomoc prawna i ochrona prawników, obsługa prawna, prawnicy Ukrainy …

Prawnicy we Lwowie, prawnicy we Lwowie, prawnicy we Lwowie, prawnicy we Lwowie, pomoc prawna i ochrona prawna, usługi prawne, prawnicy Ukrainy, doradztwo, marketing, prawo finansowe i bankowe, proces cywilny, administracyjny, karny … to tylko mała lista zapytań online, odpowiedź które można uzyskać w Kancelarii Avelex na tej stronie, jak również w biurze Spółki we Lwowie, 14, Sheptytsky Street.

16.11.2017

Posłuchaj, zastanów się

  The AVELEX law firm brings to the attention of the embassies, consulates, diplomatic representatives of foreign countries accredited in Ukraine, which according to the subscription program “INTERNATIONAL LAWS” every citizen and subject of your state, every legal interest of a legal entity with foreign capital, can get a proper lawyer assistance and protection of rights, freedoms and legitimate interests in Ukraine….

05.10.2017

Firma prawnicza “AVELEX” ogłasza konkurs na wakat asystenta prawnika.

Kancelaria “AVELEX” kończy konkurs na wypełnienie wolnej pozycji asystenta prawnika. Wymagania dla kandydatów: wyższa edukacja prawnicza, brak ograniczeń określonych przez ustawę Ukrainy “O propagowaniu i propagowaniu” oraz zasad etyki adwokackiej. Konkurentzy będą tworzyć testy psychologiczne oraz testy poziomu IQ. Preferowana znajomość języków obcych.
Po pomyślnym przetargu zostanie zawarta umowa długoterminowa. Asystenci będą regularnie organizować szkolenia, szkolenia, seminaria, wziąć udział w konferencjach naukowych, prawnych i biznesowych na Ukrainie i za granicą.

04.10.2017

Na uwagę funkcjonariuszy organów ścigania Ukrainy

Kancelaria „AVELEKS” zwrócono uwagę organów ścigania prowadzenie dochodzenia dochodzenie prokuratorskie sprawować nadzór nad procesem zgodności w trakcie postępowania karnego i ścigania przestępstw administracyjnych że osoby, które podpisały umowę o pomocy prawnej programu dzwoniącego „adwokat rodziny” i „prywatne” prawnicy zgodnie z postanowieniami Traktatu nie może dać żadnych wyjaśnień na nieobecność prawnika Spółki. Ta pozycja nie jest związane z brakiem zaufania organów ścigania oraz w celu ułatwienia im pracy, sprawiają, że wyższą jakość, przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności. My, we wszystkich przypadkach zatrzymań Klienci Prawników Spółka „AVELEKS” natychmiast poinformować prawników firmy. Liczę na współpracę z Państwem w budowaniu rządów prawa na Ukrainie. Z poważaniem, adwokat w kancelarii “AVELEX”.