News

Firma prawnicza “AVELEX” ogłasza konkurs na wakat asystenta prawnika.

Kancelaria “AVELEX” kończy konkurs na wypełnienie wolnej pozycji asystenta prawnika. Wymagania dla kandydatów: wyższa edukacja prawnicza, brak ograniczeń określonych przez ustawę Ukrainy “O propagowaniu i propagowaniu” oraz zasad etyki adwokackiej. Konkurentzy będą tworzyć testy psychologiczne oraz testy poziomu IQ. Preferowana znajomość języków obcych.
Po pomyślnym przetargu zostanie zawarta umowa długoterminowa. Asystenci będą regularnie organizować szkolenia, szkolenia, seminaria, wziąć udział w konferencjach naukowych, prawnych i biznesowych na Ukrainie i za granicą.

05.10.2017