News

Na uwagę funkcjonariuszy organów ścigania Ukrainy

Kancelaria „AVELEKS” zwrócono uwagę organów ścigania prowadzenie dochodzenia dochodzenie prokuratorskie sprawować nadzór nad procesem zgodności w trakcie postępowania karnego i ścigania przestępstw administracyjnych że osoby, które podpisały umowę o pomocy prawnej programu dzwoniącego „adwokat rodziny” i „prywatne” prawnicy zgodnie z postanowieniami Traktatu nie może dać żadnych wyjaśnień na nieobecność prawnika Spółki. Ta pozycja nie jest związane z brakiem zaufania organów ścigania oraz w celu ułatwienia im pracy, sprawiają, że wyższą jakość, przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności. My, we wszystkich przypadkach zatrzymań Klienci Prawników Spółka „AVELEKS” natychmiast poinformować prawników firmy. Liczę na współpracę z Państwem w budowaniu rządów prawa na Ukrainie. Z poważaniem, adwokat w kancelarii “AVELEX”.

04.10.2017