Usługi i ceny

1. Oddzielne usługi w sprawach cywilnych, administracyjnych i gospodarczych
Види послуг та програми обслуговування
1. Консультації:
- усна
- письмова
300 грн.
800 грн.
безоплатно
400 грн.
безоплатно
400 грн.
безоплатно
500 грн.
безоплатно
500 грн.
2. Складення позовних заяв, заперечень на позовні заяви, скарг, апеляційних скарг, касаційних скарг
-прості
-складні
800 грн.
1500 грн.
400 грн.
800 грн.
400 грн.
800 грн.
600 грн.
800 грн.
550 грн.
800 грн.
3. Складення процесуальних документів під час розгляду справи в суді чи ін. державних органах (клопотань. заяв)200 грн.100 грн.100 грн.200 грн.200 грн.
4. Участь в судовому засіданні чи іншому державному органі
(в т.ч. ознайомлення з матеріалами справи)
1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.850 грн./год.800 грн./год.
5. Участь у переговорах (договірних, інших), медіація, посередництво1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.850 грн./год.800 грн./год.
6. Складення договорів, угод, в т.ч. договору, мирової угоди
-прості
-складні
1500 грн.
3000 грн.
700 грн.
1000 грн.
700 грн.
1000 грн.
400 грн.
600 грн.
300 грн
500 грн.
7. Виїзд до Клієнта додому, на роботу, в ін. місце за викликом
-робочий час (9-18)
-позаробочий час (18-21)
-вихідні дні (субота, неділя, святкові та неробочі дні)
-нічний час (21-9)
1500 грн./год.
2500 грн./год.
2500 грн./год.
3000 грн./год.
500 грн./год.
800 грн./год.
1000 грн./год.
1500 грн./год.
500 грн./год.
800 грн./год.
1000 грн./год.
1500 грн./год.
400 грн./год.
500 грн./год.
900 грн./год.
1100 грн./год.
350 грн./год.
450 грн./год.
850 грн./год.
1000 грн./год.
8. Пошук та отримання інформації за допомогою адвокатського запиту згідно Договору про надання правової допомоги1000 грн.безоплатнобезоплатно200 грн200 грн
9. Підготовка скарги та документів і подача таких Європейському суду з прав людини3000 грн.1000 грн.1000 грн.1650 грн.1650 грн.
2. Reprezentowanie Klienta w sprawach cywilnych, administracyjnych, gospodarczych jako powód lub pozwany (skarżący, osoba zainteresowana, osoba biorąca udział w sprawie) 1 *
Види послуг та програми обслуговування
1. Справи першої категорії складності2*13500 грн.8000 грн.8000 грн.8000 грн.8100 грн.
2. Справи другої категорії
складності2*
17000 грн.11000 грн.11000 грн.10500 грн.10200 грн.
3. Справи третьої категорії
складності2*
27000 грн.17000 грн17000 грн13500 грн.13200 грн.
4. Справи четвертої категорії
складності2*
34000 грн.27000 грн.27000 грн.18500 грн.18200 грн.

* Uwaga

  Koszt opieki obejmują: konsultacje i określić perspektywy przypadku, wybór pozycji prawnej w przypadku, zatwierdzenia i ewentualnego pożądanego wyniku dla klienta do przeglądania dokumentów dostępnych dla klienta, jak i innych. dowody i / lub zapoznanie się ze sprawą, napisanie pozwu i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zastosowania się do sądu, odwołania kratami wniosków, składania reklamacji / odwołania / sprzeciwu, a więc udział sąd w postępowaniu sądowym, zgodnie ze złożonością sprawy twierdząc, wymaganą liczbę petycji, wniosków, uzyskanie wyroku, nakazu sądowego postępowania egzekucyjnego, jeżeli jest to konieczne – pisanie odwołania i uczestniczyć w postępowaniu w sądzie APE instancji, wniesienie skargi kasacyjnej i uczestnictwo w kasacji.

** Uwaga

  Przypadki pierwszej kategorii złożoności: przypadki braku konfliktu z jednym powodem i jednym pozwanym; oświadczenia o ustaleniu faktów mających znaczenie prawne; bez lub z 1-2 świadkami; do 3 przesłuchań sądowych.

  Przypadki drugiej kategorii złożoności: sprawy bez konfliktu z kilkoma powodami i pozwanymi; strony trzecie bez niezależnych wymagań; lub konflikty z jednym powodem i jednym oskarżonym; 3-5 świadków; 4-7 posiedzeń sądowych.

  Przypadki trzeciej kategorii złożoności: Sprawy sporne z kilkoma powodami i pozwanymi; strony trzecie bez niezależnych wymagań; więcej niż 5 świadków; przeprowadzanie egzaminów; celowe opóźnienia przez drugą stronę sprawy; wyjazd do centrum dzielnicy lub do innego miejsca; 4-7 posiedzeń sądowych.

  Przypadki czwartej kategorii złożoności: sprawy dotyczące konfliktu z kilkoma powodami i pozwanymi, strony trzecie bez niezależnych wymogów i z niezależnymi wymogami; egzaminy, celowe opóźnienie w innej sprawie, podzielone na kilka spraw, odejście do centrum dzielnicy, ponad 7 posiedzeń sądowych, sprawy z udziałem mediów i istotny rezonans publiczny.

3. Oddzielne usługi w sprawach karnych i sprawach o przestępstwa administracyjne
Види послуг та програми обслуговування
1. Консультації:
- усна
- письмова
300 грн.
800 грн.
безоплатно
400 грн.
безоплатно
400 грн.
безоплатно
350 грн.
безоплатно
400 грн.
2. Оскарження постанов органів дізнання, досудового слідства, прокуратури1000 грн.500 грн.500 грн.400 грн.
550 грн.
350 грн.
500 грн.
3. Складення процесуальних документів (заяв, скарг, клопотань)200 грн.100 грн.100 грн.150 грн.150 грн.
4. Участь в слідчих діях чи в судових засіданнях (у т.ч. ознайомлення з матеріалами справи)1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.500 грн./год. 500 грн./год.
5. Участь у переговорах (договірних, інших), медіація, посередництво1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.500 грн./год.500 грн./год.
6. Робота у місцях примусового тримання під вартою (ІТТ, СІЗО, ВК і т.п.)1500 грн./год. 700 грн./год.700 грн./год.500 грн./год.500 грн./год.
7. Виїзд на терміновий виклик Клієнта у органи внутрішніх справ, на місце події, додому, на роботу
-робочий час (9-18)
-позаробочий час (18-21)-вихідні дні (субота, неділя, святкові та неробочі дні)
-нічний час (21-9)
1500 грн./год.
2500 грн./год.
2500 грн./год.
3000 грн./год.
500 грн./год.
800 грн./год.
1000 грн./год.
1500 грн./год.
500 грн./год.
800 грн./год.
1000 грн./год.
1500 грн./год.
500 грн./год.
700 грн./год.
1100 грн./год.
1500 грн./год.
450 грн./год.
600 грн./год.
900 грн./год.
1300 грн./год.
4. Ochrona klienta w sprawach karnych w statusie ofiary, świadka, zatrzymanego, podejrzanego, oskarżonego, oskarżonego, skazanego3 *
Види послуг та програми обслуговування
1. Захист Клієнта під час його затримання та/або участь в судовому засіданні під час обрання запобіжних заходів 4*1200 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.1000 грн.
1500 грн.
2500 грн.
3800 грн.2. Захист Клієнта в процесуальному статусі підозрюваного під час провадження досудового розслідування 4*1200 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.2500 грн.
4000 грн.
6000 грн.
8000 грн.3. Захист Клієнта в процесуальному статусі підсудного (цивільного відповідача) під час провадження в суді першої інстанції 4*1200 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.2500 грн.
4000 грн.
6000 грн.
8000 грн.4. Захист Клієнта в процесуальному статусі підсудного (засудженого, виправданого, цивільного відповідача) під час провадження в суді апеляційної інстанції 4*1200 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.2500 грн.
4000 грн.
6000 грн.
8000 грн.5. Захист Клієнта в процесуальному статусі підсудного (засудженого, виправданого, боржника) під час провадження в суді касаційної інстанції 4*8000 грн.5000 грн.5000 грн.2500 грн.
4000 грн.
6000 грн.
8000 грн.6. Захист (правова допомога) Клієнта в процессуальному статусі засудженого під час провадження в суді за нововиявленими обставинами 4*1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.2500 грн.
4000 грн.
6000 грн.
8000 грн.7. Захист (правова допомога) Клієнта у місцях примусового тримання, місцях позбавлення волі, примусового лікування 4*1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.5000 грн.
8. Захист Клієнта (його представництво) в статусі адміністративного піднаглядного, після звільнення з місць позбавлення волі 4*1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.5000 грн.
9. Представництво (правова допомога) Клієнта в статусі потерпілого з підтриманням приватного обвинувачення в суді 4*1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.5000 грн.
10. Підготовка скарги та документів і подача таких Європейському суду з прав людини 4*8000 грн.5000 грн.5000 грн.6000 грн.8000 грн.
11. Комплексний захист Клієнта під час затримання, досудового слідства, в судах першої та апеляційної інстанції незалежно від кількості і тривалості таких ** 4*10000 грн.
15000 грн.
25000 грн.
35000 грн.
8000 грн.
10000 грн.
15000 грн.
25000 грн.
8000 грн.
10000 грн.
15000 грн.
25000 грн.
15000 грн.15000 грн.
12. Подача в інтересах клієнта, власника тимчасово вилученого майна скарг в порядку ст. ст. 303-308 КПК України щодо оскарження а також клопотань про зняття арешту з майна 4*3000 грн.3000 грн.5000 грн.--

* Uwaga

  Koszt usług obejmuje: przegląd sprawy, poufne spotkanie z klientem pierwszego przesłuchania i wybierając kursy klient i strategie dla zabezpieczenia dowodów, twierdząc, aplikacje do prowadzenia działań operacyjnych i śledczych, ekspertyzy, udział w dochodzeniu Klienta przygotowywanie skarg dotyczących działań, zaniechań i decyzji prowadzącego dochodzenie i prokuratora itp. Udział w rozprawie przygotowawczego postępowania karnego przez sąd w celu uzyskania pozwolenia do poufnych spotkań z klientami bez ograniczania ich liczby i długości wizyt w miejscach zatrzymań. Zbieranie dowodów z barem odwołania zażąda przedstawienia dowodów, aby uzasadnić pozwanego lub łagodzenia jego odpowiedzialność żądania deklaracji dla dochodzenia i postępowania sądowego i wiedzy docelowego i tak dalej. Wyraża swoją opinię na temat wniosku innych uczestników procesu. Uczestnictwo w dochodzeniu sądowym, podczas przesłuchań ofiar, świadków, ekspertów, innych oskarżonych. Żąda wezwania na nowe spotkanie świadków. Roszczenia o zmianę środka zapobiegawczego. Uczestniczy w przeglądzie materiału dowodowego, miejscu popełnienia przestępstwa i dokumentów. Brał udział w dyskusji, wyrażając swoją opinię Trybunału udowodnionej wartości dowodów w przypadku, istnienie okoliczności, które uzasadniają pozwanego lub łagodzenia jego odpowiedzialność, jak również ich poglądy na temat stosowania prawa karnego i kary. Badając orzeczenie sądu pierwszej instancji, przygotowując i odwołując się do niego. Przygotowanie i uzupełnienia odwołania. Utrzymanie odwołania, zapewniając wyjaśnienia w postępowaniu sądowym, udział w badaniu, jeśli jest ona wykonywana. Mowa w debatach sądowych. Przygotowanie i złożenie skargi kasacyjnej. Udział w kasacji. Dodawanie, zmiana i wycofanie skarg kasacyjnych. Przesyłanie nowych spraw do sądu kasacyjnego.

** Uwaga

  Przypadki pierwszej kategorii złożoności: sprawy karne z jednym podejrzanym / oskarżonym / pozwanym; 1-2 epizody działalności przestępczej, że jest obciążony, osoba nie jest w areszcie.

  Przypadki drugiej kategorii złożoności: sprawy karne z kilkoma podejrzanymi / pozwanymi / oskarżonymi; Aż do 3 epizodów przestępczej działalności, że jest obciążony, osoba nie jest w areszcie.

  Przypadki trzeciej kategorii złożoności: sprawy karne z udziałem zorganizowanej grupy, organizacja przestępcza; więcej niż 3 epizody działalności przestępczej; do 10 świadków; osoba jest w areszcie.

  Przypadki czwartej kategorii złożoności: sprawy karne z udziałem organizacji przestępczej itp. formacja przestępcza (grupowanie); przestępstwa gospodarcze; wielotorowe sprawy karne (ponad 5 tomów); ponad 10 świadków i wiele ofiar; osoba jest w areszcie; więcej niż 10 posiedzeń sądowych.

5. Lista rodzajów sporów cywilnych (administracyjnych), w których subskrybent jest objęty umową «PRAWNICY RODZINNE®» korzysta z prawa do bezpłatnej pomocy prawnej w sądzie pierwszej instancji.
  Subskrybent programu dotyczy pełnego obrońcy i kompleksowej pomocy prawnej w ramach programu «PRAWNICY RODZINNE®» korzysta z prawa do bezpłatnej pomocy w sądzie pierwszej instancji w następujących kategoriach spraw:

  1. Obywatelstwo w sprawie wypłaty zasiłku na utrzymanie nieletnich, a także zwiększenie kwoty alimentów i przedłużenie okresu alimentacyjnego na utrzymanie w czasie edukacji dorosłego dziecka.
  2. Spory dotyczące rozwiązania małżeństwa, a także rozwiązania małżeństwa przez zastosowanie któregokolwiek z małżonków, jeśli któryś z nich zostanie skazany na karę pozbawienia wolności.
  3. Zaległości płacowe, a także spory dotyczące indeksacji wynagrodzeń lub odszkodowań dla pracowników z tytułu utraty części ze względu na opóźnioną płatność.
  4. Spory dotyczące prawa do obowiązkowego udziału i / lub określania wielkości obowiązkowego udziału w spadku.
  5. Skargi przeciwko decyzjom organów Państwowej Inspekcji Automatycznej (refundowane tylko wtedy, gdy sąd uzna działania organów państwowej autozapisu niezgodne z prawem i unieważnienie decyzji o nałożeniu).
  6. Sporządzanie umowy małżeństwa.
5. Niektóre rodzaje pomocy w postępowaniu egzekucyjnym
Види послуг та програми обслуговування
1. Консультації:
- усна
- письмова
200 грн.
700 грн.
безоплатно
300 грн.
безоплатно
300 грн.
безоплатно
400 грн.
безоплатно
350 грн.
2. Складення процесуальних документів у виконавчому провадженні (заяв, клопотань)300 грн.100 грн.безоплатно
100 грн.
150 грн.150 грн.
3. Участь представника під час провадження виконавчих дій, в т.ч. ознайомлення із матеріалами справи виконавчого провадження. Здійснення контролю за діями державного виконавця.710 грн/год. 300 грн/год.300 грн/год.450 грн/год.350 грн/год.
4. Участь представника у переговорах із сторонами виконавчого провадження710 грн/год.400 грн/год.400 грн/год.500 грн/год.400 грн/год.
5. Відкриття, зупинення, закінчення виконавчого провадження510 грн.300 грн.300 грн.400 грн.400 грн.
6. Поновлення пропущених строків на пред’явлення виконавчого документа3000 грн.2000 грн.2000 грн.2500 грн.2200 грн.
7. Оскарження постанов державного виконавця про відкриття/відмову у відкритті/ повернення виконавчого документа/ закінчення виконавчого провадження та інших дій3000 грн.2000 грн.2000 грн.2500 грн.2200 грн.
8. Правова оцінка дій/бездіяльності державних виконавців (органів державної виконавчої служби) та своєчасне оскарження бездіяльності або дій державних виконавців (органів державної виконавчої служби) в адміністративному та судовому порядку3000 грн.2000 грн.2000 грн.2500 грн.2200 грн.
9. Відстрочка і розстрочка виконання рішення суду, зміна способу і порядку їх виконання3000 грн.2000 грн.2000 грн.2500 грн.2200 грн.
10. Пошук майна боржника та встановлення інформації про рахунки, зареєстровані за боржником в банках та інших фінансово-кредитних установах та доходів боржника (заробітної плати, пенсії, стипендії); про наявність корпоративних і інтелектуальних прав; про наявність рухомого і нерухомого майна у боржника3000 грн.2000 грн.2000 грн.2700 грн.2500 грн.
11. Участь представника на прилюдних торгах3000 грн.2000 грн.2000 грн.2400 грн.2100 грн.
12. Підготовка усіх необхідних документів (заяв, запитів, клопотань про порушення кримінальної справи проти боржника, який ухиляється від виконання рішення суду, про встановлення тимчасового обмеження права виїзду за кордон боржника).3000 грн.2000 грн.2000 грн.2500 грн.2200 грн.
6. Zintegrowana reprezentacja interesów osób fizycznych i prawnych w postępowaniu egzekucyjnym) 5 *
Види послуг та програми обслуговування
1. Консультації
-усна
-письмова
6*
300 грн
800 грн
безоплатно
400 грн
безоплатно
400 грн
7,5% від стягненої суми але не менше 1750 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 1750 грн.
2. Складення процесуальних документів у виконавчому провадженні (заяв, клопотань)6*200 грн100 грн100 грн7,5% від стягненої суми але не менше 4000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 3400 грн.
3. Участь представника під час провадження виконавчих дій, в т.ч. ознайомлення із матеріалами справи виконавчого провадження. Здійснення контролю за діями державного виконавця.6*800 грн/год.400 грн/год.400 грн/год.7,5% від стягненої суми але не менше 7000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 6000 грн.
4. Участь представника у переговорах із сторонами виконавчого провадження6*800 грн/год.400 грн/год.400 грн/год.7,5% від стягненої суми але не менше 7000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 11000 грн.
5. Поновлення пропущених строків на пред’явлення виконавчого документа6*4000 грн.2000 грн.2000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 1800 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 1750 грн.
6. Оскарження постанов державного виконавця про відкриття/відмову у відкритті/ повернення виконавчого документа/ закінчення виконавчого провадження та інших дій;6*4000 грн.2000 грн.2000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 4000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 3400 грн.
7. Правова оцінка дій/бездіяльності державних/приватних виконавців (органів державної виконавчої служби) та своєчасне оскарження бездіяльності або дій державних виконавців (органів державної виконавчої служби) в адміністративному та судовому порядку6*3000 грн.2000 грн.2000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 7000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 6000 грн.
8. Відстрочка і розстрочка виконання рішення суду, зміна способу і порядку їх виконання6*5000 грн.3000 грн.3000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 1200 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 11000 грн.
Пошук майна боржника та встановлення інформації про рахунки, зареєстровані за боржником в банках та інших фінансово-кредитних установах та доходів боржника (заробітної плати, пенсії, стипендії); про наявність корпоративних і інтелектуальних прав; про наявність рухомого і нерухомого майна у боржника6*3000 грн.2000 грн.2000 грн.--
Участь представника на прилюдних торгах6*3000 грн.2000 грн.2000 грн.--
Підготовка усіх необхідних документів (заяв, запитів, клопотань про порушення кримінальної справи проти боржника, який ухиляється від виконання рішення суду, про встановлення тимчасового обмеження права виїзду за кордон боржника);6*3000 грн.2000 грн.2000 грн.--

*Uwaga

  Koszt usługi obejmuje: konsultacje i ustalanie perspektyw postępowania egzekucyjnego; określanie niezbędnych działań w postępowaniu egzekucyjnym; zatwierdzenie pożądanego i możliwego wyniku dla Klienta; zapoznanie się z dokumentami dostępnymi Klientowi i / lub zapoznanie się z materiałami postępowania egzekucyjnego; przedstawienie dokumentu wykonawczego w celu wykonania, zestawienia i przedłożenia innych niezbędnych dokumentów proceduralnych; udział w realizacji działań wykonawczych według kategorii złożoności postępowań egzekucyjnych.

**Uwaga

  Przypadki pierwszej kategorii złożoności: przedstawienie wykonawczego dokumentu do wykonania (lub zawieszenie, zakończenie postępowania egzekucyjnego), uzyskanie orzeczenia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, przygotowanie trzech innych dokumentów procesowych i ich złożenie, do 3 wizyt w wydziale ICE we Lwowie lub udział w przeprowadzanie działań wykonawczych, jeden kolektor.

  Przypadki drugiej kategorii złożoności: przedstawienie dokumentu wykonawczego do wykonania (lub zawieszenie, zakończenie postępowania egzekucyjnego), uzyskanie orzeczenia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, ustalenie wymaganej liczby dokumentów procesowych i ich złożenie, do 3 wizyt w departamencie ICE w obwodzie lwowskim lub uczestnictwo w przeprowadzanie działań wykonawczych, kilku kolekcjonerów.

  Trzecia trudność: złożenie dokumentów dotyczących realizacji (lub zawieszenia, zakończenia postępowania egzekucyjnego), uzyskania nakazu egzekucji, przy wymaganej liczby dokumentów prawnych i ich przekazanie do 4-7 wizyt w ramach działu lub ICE obwodzie lwowskim udział w przeprowadzaniu egzekucji, odwołania w zakresie orzecznictwa komornicy otwierania / odmowy aby otworzyć / zamknąć postępowanie egzekucyjne, powrót tytułu egzekucyjnego, odwołać działania lub zaniechania Ness komornicy administracyjnym lub sądowym, szukaj nieruchomości wymaganych informacji dłużnika o kondycji finansowej dłużnika, kilku wierzycieli.

  Przypadki czwarty trudność: złożenie dokumentów dotyczących realizacji (lub zawieszenia, zakończenia postępowania egzekucyjnego), renowacji pominiętych terminów złożenia dokumentu do vyknavchoho spełnione uzyskania nakazu egzekucji, przy wymaganej liczby dokumentów procesowych i ich prezentacja więcej 7 jak wizyty na lód Oddział w obwodzie lwowskim na zewnątrz lub uczestnictwa w aktach egzekucyjnych, orzeczeń odwoławcze Komornicy otwierania / odmowie otwarcia / Zaki egzekwowanie nchennya, wracając wykonawczej aktów prowokacji dokument i zaniechania komornika w celu administracyjnego lub sądowego, szukaj nieruchomości wymaganych informacji dłużnika o sytuacji finansowej dłużnika, opóźnienia, raty i zmienić sposób i kolejność decyzji sądu, przedstawiciel udziału w aukcji ogłoszonej publicznie, kilka kolekcjonerów

  1. Pomoc dla klientów Spółki w odrębnych (nie prawnych) przypadkach.         

                Jeśli klienci firmy mają potrzebę wzmocnienia relacji rodzinnych, rozwiąż (rozwiązaj) konflikty, które powstały w życiu rodzinnym, w tym między małżonkami, a także rodzicami i dziećmi, poprawiają jakość życia rodzinnego itp. – Firma może zapewnić bezpłatną poufną pomoc w nawiązywaniu kontaktów z psychologami-specjalistami w zakresie poradnictwa psychologicznego, terapii, szkoleń i seminariów.

                Jeżeli w życiu Klientów lub ich rodziny występują problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków lub innymi rodzajami zależności itp. – Firma może zapewnić bezpłatną poufną pomoc w znajdowaniu i kontaktowaniu się z profesjonalistami, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemów. 

  1. Procedura rozpatrywania reklamacji (roszczeń) Klientów w działaniach i zaniechaniach prawników i pracowników Spółki, zwrotu kwoty opłaty na podstawie takiego wynagrodzenia.

                Jeżeli Klient Kancelarii AVELEX znajdzie niezadowolenie z jakości świadczonej mu pomocy prawnej itp., Ma on prawo zwrócić się do Spółki Partnera Zarządzającego z odpowiednią skargą. Partner Zarządzający Spółki zapewnia Klientowi odpowiednią formę reklamacji (oświadczenie o roszczeniach), w którym Klient określa w szczególności naruszenia prawnika i specjalistów Spółki przez Ustawę Ukrainy “O poparciu i rzecznictwie”, Zasady Etyki Barowej, inne akty prawne regulacyjne Ukrainy.

                Partner Zarządzający Spółki, tak szybko jak to możliwe, aw niektórych przypadkach (w przypadku jego braku) niezwłocznie, rozpoczyna weryfikację powyższej reklamacji (oświadczenie o roszczeniach).

                Weryfikacja ważności skargi następuje poprzez zapoznanie się z dokumentami i innymi materiałami sprawy, uzyskanie wyjaśnień od skarżącego i osoby, której dotyczyła skarga, przeprowadzenie wywiadów z innymi zaangażowanymi osobami. Kontrowersyjne momenty relacji z Klientem powstające w relacjach między Spółką a Klientem interpretowane są na korzyść tego ostatniego.

                W przypadku potwierdzenia naruszenia przez adwokata i specjalistów Spółki, Ustawa Ukrainy “O rzecznictwie i rzecznictwie”, Ustawa o etyce baru, inne akty prawne normatywne Ukrainy i uznanie reklamacji za uzasadnioną, pociąga to do formy odpowiedzialności określonej prawem, a opłata za nie zapłacona jest zwracana Klientowi. Spółka podejmie wszelkie możliwe środki w celu wyeliminowania szkód lub niedogodności spowodowanych przez Klienta. W tym samym czasie urzędnik jest przepraszany Klientowi.

                W przypadku, gdy okoliczności wskazane w reklamacji nie znajdą swojego obiektywnego potwierdzenia, Klient zostaje poinformowany o nieuzasadnionej uznaniu jego skargi.

                Klient, który bezpodstawnie nie zgadza się z decyzją o uznaniu reklamacji, nie jest uzasadniony i nalega na zwrot wniesionej mu opłaty, ostrzega przed rozwiązaniem wszystkich istniejących umów pomiędzy nim a Spółką, a także niemożnością zawarcia w przyszłości jakichkolwiek umów ze Spółką. Jednocześnie Spółka zwraca pieniądze przekazane tej osobie.

                Firma zastrzega sobie prawo do poinformowania innej firmy prawniczej o sytuacji, firmie, biurze lub prawniku, do którego będzie się stosować wyżej wymieniona osoba udzielająca pomocy prawnej.

                Klient ma prawo do złożenia skargi do prawników firmy do lokalnej komisji dyscyplinarnej, poza powyższą procedurą rozpatrywania reklamacji (roszczeń) Klientów w działaniach i zaniechaniach prawników i pracowników Spółki.

7. Pewne rodzaje pomocy dla osób prawnych / indywidualnych przedsiębiorców, w tym podmioty prawne z inwestycjami zagranicznymi i obcokrajowcami
Види послуг та програми обслуговування
1. Консультації:
- усна
- письмова
300 грн.
500 грн.
безоплатно
500 грн.
безоплатно
550 грн.
2. Одна реєстраційна дія600 грн.550 грн.650 грн.
3. Отримання виписок та витягів з ЄДР600 грн.550 грн.650 грн.
4. Зміна місцязнаходження 7*1000 грн.800 грн.900 грн.
5. Проведення державної реєстрації змін до установчих документів та/або до ЭДРПОУ7*1400 грн.1200 грн.1300 грн.
6. Підготовка установчих документів1500 грн.1400 грн.1500 грн.
7. Послуга «Сейф»8*600 грн/міс.500 грн/міс.550 грн/міс.
8. Оцінка суб’єкта господарювання (due diligence)9*від 15500 грн.від 12500 грн.від 13500 грн.
9. Послуга «Абонентська скринька»10*1100 грн/міс.1000 грн/міс.1000 грн/міс.
10. Правовий супровід іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги в Українірозмір гонорару договірнийрозмір гонорару договірнийрозмір гонорару договірний
8. Państwowa rejestracja zakładu, reorganizacja, likwidacja pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń i FOP włącznie. podmioty prawne z inwestycjami zagranicznymi 11 *
Види послуг та програми обслуговування
1. Реєстрація ПП1500 грн.1200 грн.1300 грн.
2. Реєстрація ТОВ1500 грн.1200 грн.1300 грн.
3. Реєстрація дочірньої ЮО1500 грн.1200 грн.1300 грн.
4. Реєстрація АТ
- приватного
- публічного
10000 грн.
12000 грн.
6000 грн.
8000 грн.
6500 грн.
8500 грн.
5. Реєстрація ЮО іншої організаційно-правової форми5000 грн.4000 грн.3000 грн
6. Реєстрація Представництва, Філії1500 грн.1200 грн.1300 грн.
7. Реєстрація громадських організацій
- місцевого рівня
- всеукраїнського рівня
- міжнародного рівня
3500 грн
4400 грн
5400 грн.
2800 грн.
3400 грн.
4000 грн.
2800 грн.
3400 грн.
4000 грн.
8. Реєстрація ЗМІ2500 грн.2200 грн. 2400 грн.
9. Реєстрація ОСББ2500 грн.--
10. Супровід при купівлі продажу корпоративних праврозмір гонорару договірнийрозмір гонорару договірнийрозмір гонорару договірний
11. Реєстрація Обєднань підприємств3145 грн.2594 грн.2594 грн.
12. Отримання дозволу на концентрацію26000 грн.22640 грн.24640 грн.
13. Ліквідація ЮО (непроблемної) за ініціативою власника6000 грн.4198 грн4198 грн
14. Перетворення ЮО2755 грн.1990 грн.1990 грн.
15. Поділ ЮО4400 грн.3060 грн.3060 грн.
16. Приєднання ЮО3000 грн.2400 грн.2400 грн.
17. Виділ ЮО3000 грн.2400 грн.2400 грн.
18. Злиття ЮО4400 грн.3060 грн.3060 грн.
19. Банкрутство ЮО (проблемної)
- за ініціативою боржника
- за ініціативою кредиторів
26975 грн.
36975 грн.
19981 грн.
27821 грн.
19981 грн.
27821 грн.
20. Реєстрація ФОП
+ свідоцтво ЄП
800 грн.
1000 грн
560 грн.
950 грн.
660 грн.
1000 грн.
21. Припинення ФОП1798 грн.1466 грн.1466 грн.
22. Банкрутство ФОП
- за ініціативою боржника
- за ініціативою кредиторів
6500 грн
10000 грн.
5540 грн.
8600 грн.
5540 грн.
8600 грн.

1 * Uwaga

Wsparcie cena cywilne, administracyjne, spraw handlowych należą: konsultacja (ustne lub pisemne na życzenie) i określić perspektywy przypadku, wybór pozycji prawnej w przypadku, zatwierdzenia i ewentualnego pożądanego wyniku dla klienta do przeglądania dokumentów dostępnych dla klienta, jak i innych. dowody i / lub przegląd przypadku, zbieranie dowodów, wysyłając żądania prawników napisać pozew i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zastosowania się do sądu, złożenie reklamacji / skargi / sprzeciw i tak udział sąd w postępowaniu sądowym w kategorii złożoność sprawy, twierdząc, wymaganą liczbę petycji, wniosków, uzyskanie wyroku, nakazu sądowego postępowania egzekucyjnego, jeżeli jest to konieczne - pisanie odwołania i uczestniczyć w postępowaniu koniugacji avi w sądzie apelacyjnym, pisząc kasację i uczestnicząc w kasie.

2 * Uwaga

Przypadki pierwszej kategorii złożoności: sprawy bez konfliktu z jednym powodem i jednym pozwanym; wnioski o ustalenie faktów o znaczeniu prawnym (inne przypadki odrębnego postępowania cywilnego); bez lub z 1-2 świadkami; do 3 przesłuchań sądowych. Przypadki drugiej kategorii złożoności: sprawy bez konfliktu z kilkoma powódami i oskarżonymi; strony trzecie bez wymagań niezależnych; lub konflikt z jednym powoda i jednym pozwanym; 3-5 świadków; 4-7 sesji sądowych. Przypadki trzeciej kategorii złożoności: sprawy konfliktowe z kilkoma powódami i oskarżonymi; strony trzecie bez wymagań niezależnych; więcej niż 5 świadków; prowadzenie egzaminów; umyślne opóźnienia przez drugą stronę postępowania; wyjazd do centrum dzielnicy lub do innego miejsca; 4-7 sesji sądowych. Przypadki czwartej kategorii złożoności: sprawy dotyczące konfliktów z kilkoma powódami i oskarżonymi, osoby trzecie bez wymagań niezależnych i niezależnych wymogów; badania, celowe opóźnienie w innym przypadku, podzielone na kilka postępowań, wyjazd do centrum okręgowego, więcej niż 7 sesji sądowych, sprawy dotyczące mediów i znaczne rezonans publiczny.

3 * Uwaga

Koszt opieki i ochrony klientów w sprawach karnych w statusie pokrzywdzonego, świadka, zatrzymanego, podejrzany, oskarżony, skazany obejmują: konsultacja (ustne lub pisemne na życzenie) i określić perspektywy przypadku, wybór pozycji prawnej w przypadku, zgadzając się pożądane i możliwy wynik dla klienta do przeglądania dokumentów dostępnych dla klienta, jak i innych. dowody i / lub przegląd przypadku, zbieranie dowodów, wysyłając żądania prawników napisać pozew i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zastosowania się do sądu, złożenie reklamacji / skargi / sprzeciw i tak udział sąd w postępowaniu sądowym w kategorii złożoność sprawy, twierdząc, wymaganą liczbę petycji, wniosków, uzyskanie wyroku, nakazu sądowego postępowania egzekucyjnego, jeżeli jest to konieczne - pisanie odwołania i uczestniczyć w postępowaniu koniugacji avi w sądzie apelacyjnym, pisząc kasację i uczestnicząc w kasie.

4 * Uwaga

Przypadki pierwszej kategorii złożoności: sprawy karne z podejrzanym / oskarżonym / oskarżonym; 1-2 epizody działalności przestępczej, którą oskarżono. Przypadki drugiej kategorii złożoności: konflikty spraw karnych z podejrzanym / pozwanym / oskarżonym, sprawami karnymi z kilkoma podejrzanymi / oskarżonymi / oskarżonymi; do trzech odcinków przestępczych czynności, które jest oskarżony lub osoba jest w areszcie. Przypadki trzeciej kategorii złożoności: sprawy karne z udziałem zorganizowanej grupy, organizacja przestępcza; więcej niż 3 odcinki działalności przestępczej; do 10 świadków; osoba jest w areszcie. Przypadki czwartej kategorii złożoności: sprawy karne dotyczące organizacji przestępczej lub innej formacji kryminalnej (zgrupowanie); przestępstwa gospodarcze; wieloosobowe sprawy karne (więcej niż 5 tomów); ponad 10 świadków i wiele ofiar; osoba jest w areszcie; ponad 10 sesji sądowych.

5 * Uwaga

Koszt usług w celu kompleksowej reprezentacji interesów osób fizycznych i prawnych w postępowaniu egzekucyjnym obejmuje: konsultacje (ustne lub pisemne na zlecenie klienta) oraz określenie perspektyw postępowania egzekucyjnego; określenie niezbędnych działań w ramach postępowania egzekucyjnego; zatwierdzenie pożądanego i możliwego wyniku dla Klienta; znajomość dokumentów dostępnych Klientowi i / lub znajomości materiałów związanych z postępowaniem egzekucyjnym; przedstawienie dokumentu wykonawczego do wykonania, opracowanie i przedłożenie innych niezbędnych dokumentów procesowych; udział w wykonywaniu działań wykonawczych w zależności od kategorii złożoności postępowania wykonawczego.

6 * Uwaga

Przypadki pierwszej kategorii złożoności: przedstawienie dokumentu wykonawczego do wykonania (lub zakończenie, zakończenie postępowania egzekucyjnego), podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, dokonanie 3 innych dokumentów proceduralnych i ich złożenie, do 3 wizyt w dziale ICE we Lwowie lub uczestnictwo w prowadzenie działań wykonawczych, jednego kolektora. Przypadki drugiej kategorii złożoności: przedstawienie dokumentu wykonawczego do wykonania (lub zawieszenie, zakończenie postępowania egzekucyjnego), wydanie orzeczenia w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, sporządzenia wymaganej liczby dokumentów procesowych i ich zgłoszenia, do 3 wizyt w departamencie ICE w obwodzie lwowskim lub udziału w egzekucję działań wykonawczych, kilka osób odwoławczych (postępowanie w sprawie podsumowania). Trzecia trudność: złożenie dokumentów dotyczących realizacji (lub zawieszenia, zakończenia postępowania egzekucyjnego), uzyskania nakazu egzekucji, przy wymaganej liczby dokumentów prawnych i ich przekazanie do 4-7 wizyt w ramach działu lub ICE obwodzie lwowskim udział w przeprowadzaniu egzekucji, odwołania w zakresie orzecznictwa komornicy otwierania / odmowy aby otworzyć / zamknąć postępowanie egzekucyjne, powrót tytułu egzekucyjnego, odwołać działania lub zaniechania Ness komornicy administracyjnym lub sądowym, szukaj nieruchomości wymaganych informacji dłużnika o kondycji finansowej dłużnika, kilku wierzycieli. Przypadki czwarty trudność: złożenie dokumentów dotyczących realizacji (lub zawieszenia, zakończenia postępowania egzekucyjnego), renowacji pominiętych terminów złożenia dokumentu do vyknavchoho spełnione uzyskania nakazu egzekucji, przy wymaganej liczby dokumentów procesowych i ich prezentacja więcej 7 jak wizyty na lód Oddział w obwodzie lwowskim na zewnątrz lub uczestnictwa w aktach egzekucyjnych, orzeczeń odwoławcze Komornicy otwierania / odmowie otwarcia / Zaki egzekwowanie nchennya, wracając wykonawczej aktów prowokacji dokument i zaniechania komornika w celu administracyjnego lub sądowego, szukaj nieruchomości wymaganych informacji dłużnika o sytuacji finansowej dłużnika, opóźnienia, raty i zmienić sposób i kolejność decyzji sądu, przedstawiciel udziału w aukcji ogłoszonej publicznie, kilka powracających (skonsolidowane postępowanie egzekucyjne).

7 * Uwaga

Koszt usługi obejmuje: konsultacje ustne lub pisemne na zlecenie Klienta, przygotowanie dokumentów składowych uwzględniających zmiany w lokalizacji firmy lub inne zmiany w statucie spółki lub informacje o UE, zawarte w EDRPOU, podejmowanie decyzji założycieli lub uczestników, innych niezbędnych dokumentów, wypełnienie karty rejestracyjnej, dokonanie niezbędnych płatności na koszt Klienta, przedłożenie pakietu dokumentów organowi rejestracji oraz pobranie wyciągu, wypisu itp.

8 * Uwaga

„Bezpieczna” - ocenę prawną jednostki (w formie osoby prawnej, informacji o liczbie właścicieli, ich udział w dostępności rozmiar satatutnoho statunomu kapitał kapitału i oceny własności i inne informacje dotyczące szczegółów danej osoby prawnej, podmiotu prawnego stosunku umownego i zobowiązania wobec wierzycieli, przyjmując obowiązki dłużników, sprawdzanie pozwoleń i dokumentacji technicznej, spory z udziałem osoby prawnej perspektywy oceny organizacji pracy w firmie), OC Firma NCA zarządzanie, polityka marketingowa, sporządzenie planu nadzwyczajnych środków w celu poprawy funkcjonowania firmy.

9 * Uwaga

Usługa «due diligence» – konsultacje (ustne lub pisemne na życzenie klienta) i ustalenie perspektyw postępowania egzekucyjnego; określanie niezbędnych działań w postępowaniu egzekucyjnym; zatwierdzenie pożądanego i możliwego wyniku dla Klienta; zapoznanie się z dokumentami dostępnymi Klientowi i / lub zapoznanie się z materiałami postępowania egzekucyjnego; przedstawienie dokumentu wykonawczego w celu wykonania, zestawienia i przedłożenia innych niezbędnych dokumentów proceduralnych; udział w realizacji działań wykonawczych według kategorii złożoności postępowań egzekucyjnych.

10 * Uwaga

Usługa "abonenta abonenta" - utworzenie adresu korespondencji, odbiór i dostarczenie korespondencji adresatowi.

11 * Uwaga

Cena obejmuje: konsultacja (ustne lub pisemne na życzenie klienta), przygotowanie i skaldennya dokumenty - dokumenty składowe CO (czarter lub fundacja umowa), decyzja przygotowania założycieli ustanawiającego CO i innych niezbędnych dokumentów, wypełnianie kart rejestracyjnych itp realizację przez klienta wszystkich wymaganych płatności, złożenie dokumentów do organu rejestracyjnego oraz otrzymanie oświadczenia o rejestracji, uzyskanie niezbędnych informacji i dokumentów w statystykach, podatków, ensiynoho i inne fundusze ubezpieczeń społecznych, itd uszczelka. Inne rodzaje pomocy, które mogą być spowodowane przez klientów, na przykład, zezwoleń, licencji w kosztach usług nie są wliczone w cenę i są wykonalne w sposób innego (dodatkowego) umowy. Jeśli CO likwidacji poprzez upadłość, koszt usługi obejmują: konsultacje na etapie postępowania (ustne lub pisemne żądanie przez klienta), a analiza kondycji finansowej maynovho CO, analizy CO zobowiązań umownych, wyceny nieruchomości, zbycia takiej nieruchomości i / lub Transfer zastaw, oświadczenia przygotowanie abuse protsedruy sądu upadłościowego udział w powołaniu właściwego mienia lub powiernika, przygotowanie przedstawienia zarzutów wobec wierzycieli wyjątku wierzycieli, którzy nie zayavylt s nia wymagania sąd na eliminacji CO, przyrządu wykluczenia z CO EDRPOU.