Послуги та ціни

1. Окремі послуги в цивільних, адміністративних, господарських справах
Види послуг та програми обслуговування
1. Консультації:
- усна
- письмова
300 грн.
800 грн.
безоплатно
400 грн.
безоплатно
400 грн.
безоплатно
500 грн.
безоплатно
500 грн.
2. Складення позовних заяв, заперечень на позовні заяви, скарг, апеляційних скарг, касаційних скарг
-прості
-складні
800 грн.
1500 грн.
400 грн.
800 грн.
400 грн.
800 грн.
600 грн.
800 грн.
550 грн.
800 грн.
3. Складення процесуальних документів під час розгляду справи в суді чи ін. державних органах (клопотань. заяв)200 грн.100 грн.100 грн.200 грн.200 грн.
4. Участь в судовому засіданні чи іншому державному органі
(в т.ч. ознайомлення з матеріалами справи)
1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.850 грн./год.800 грн./год.
5. Участь у переговорах (договірних, інших), медіація, посередництво1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.850 грн./год.800 грн./год.
6. Складення договорів, угод, в т.ч. договору, мирової угоди
-прості
-складні
1500 грн.
3000 грн.
700 грн.
1000 грн.
700 грн.
1000 грн.
400 грн.
600 грн.
300 грн
500 грн.
7. Виїзд до Клієнта додому, на роботу, в ін. місце за викликом
-робочий час (9-18)
-позаробочий час (18-21)
-вихідні дні (субота, неділя, святкові та неробочі дні)
-нічний час (21-9)
1500 грн./год.
2500 грн./год.
2500 грн./год.
3000 грн./год.
500 грн./год.
800 грн./год.
1000 грн./год.
1500 грн./год.
500 грн./год.
800 грн./год.
1000 грн./год.
1500 грн./год.
400 грн./год.
500 грн./год.
900 грн./год.
1100 грн./год.
350 грн./год.
450 грн./год.
850 грн./год.
1000 грн./год.
8. Пошук та отримання інформації за допомогою адвокатського запиту згідно Договору про надання правової допомоги1000 грн.безоплатнобезоплатно200 грн200 грн
9. Підготовка скарги та документів і подача таких Європейському суду з прав людини3000 грн.1000 грн.1000 грн.1650 грн.1650 грн.
2. Представництво Клієнта в цивільній, адміністративній, господарській справі в якості позивача або відповідача (скаржника, заінтересованої особи, особи, яка бере участь у справі)1*
Види послуг та програми обслуговування
1. Справи першої категорії складності2*13500 грн.8000 грн.8000 грн.8000 грн.8100 грн.
2. Справи другої категорії
складності2*
17000 грн.11000 грн.11000 грн.10500 грн.10200 грн.
3. Справи третьої категорії
складності2*
27000 грн.17000 грн17000 грн13500 грн.13200 грн.
4. Справи четвертої категорії
складності2*
34000 грн.27000 грн.27000 грн.18500 грн.18200 грн.

*Примітка

У вартість допомоги входять: консультація та визначення перспектив у справі, вибір правової позиції в справі, погодження бажаного і можливого результату для Клієнта, опитування Клієнта про обставини справи, ознайомлення із наявними у Клієнта документами та ін. доказами та/або ознайомлення із матеріалами справи, збір інформації у т.ч. через звернення із адвокатськими запитами, написання позовної заяви та складення необхідного пакету документів для подачі заяви до суду, подання позовної заяви/скарги/заперечення тощо до суду першої інстанції, участь у судових засіданнях, звернення з необхідною кількістю клопотань, заяв, скарг, отримання рішення, ухвали, судового наказу, а в разі потреби – написання апеляційної скарги та участь у розгляді справи у суді апеляційної інстанції, написання касаційної скарги та участь у суді касаційної інстанції.

 

**Примітка

Справи першої категорії складності: Безконфліктні справи з одним позивачем і одним відповідачем; заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення; без або з 1-2 свідками; до 2 судових засідань.

Справи другої категорії складності: Безконфліктні справи з кількома позивачами і відповідачами; третіми особами без самостійних вимог; або конфліктні справи з одним позивачем і одним відповідачем; 3-5 свідками; 3-5 судових засідань.

Справи третьої категорії складності: Конфліктні справи з кількома позивачами і відповідачами; третіми особами без самостійних вимог; більш як 5 свідками; проведенням експертиз; умисним затягування іншою стороною справи; виїзди в районний центр або в інше місце; 4-7 судових засідань.

Справи четвертої категорії складності: Конфліктні справи з кількома позивачами і відповідачами, третіми особами без самостійних вимог та із самостійними вимогами; експертизами, умисним затягуванням іншою справою справи, що діляться на декілька проваджень або обєднання в одному провадженні кількох справ, виїзд в районний центр, більш як 7 судових засідань, справи за участю ЗМІ та/або із значним суспільним резонансом.

3. Окремі послуги в кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення
Види послуг та програми обслуговування
1. Консультації:
- усна
- письмова
300 грн.
800 грн.
безоплатно
400 грн.
безоплатно
400 грн.
безоплатно
350 грн.
безоплатно
400 грн.
2. Оскарження постанов органів дізнання, досудового слідства, прокуратури1000 грн.500 грн.500 грн.400 грн.
550 грн.
350 грн.
500 грн.
3. Складення процесуальних документів (заяв, скарг, клопотань)200 грн.100 грн.100 грн.150 грн.150 грн.
4. Участь в слідчих діях чи в судових засіданнях (у т.ч. ознайомлення з матеріалами справи)1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.500 грн./год. 500 грн./год.
5. Участь у переговорах (договірних, інших), медіація, посередництво1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.500 грн./год.500 грн./год.
6. Робота у місцях примусового тримання під вартою (ІТТ, СІЗО, ВК і т.п.)1500 грн./год. 700 грн./год.700 грн./год.500 грн./год.500 грн./год.
7. Виїзд на терміновий виклик Клієнта у органи внутрішніх справ, на місце події, додому, на роботу
-робочий час (9-18)
-позаробочий час (18-21)-вихідні дні (субота, неділя, святкові та неробочі дні)
-нічний час (21-9)
1500 грн./год.
2500 грн./год.
2500 грн./год.
3000 грн./год.
500 грн./год.
800 грн./год.
1000 грн./год.
1500 грн./год.
500 грн./год.
800 грн./год.
1000 грн./год.
1500 грн./год.
500 грн./год.
700 грн./год.
1100 грн./год.
1500 грн./год.
450 грн./год.
600 грн./год.
900 грн./год.
1300 грн./год.
4. Захист Клієнта у кримінальній справі (провадженні) в статусі потерпілого, свідка, (затриманого), підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого3*
Види послуг та програми обслуговування
1. Захист Клієнта під час його затримання та/або участь в судовому засіданні під час обрання запобіжних заходів 4*1200 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.1000 грн.
1500 грн.
2500 грн.
3800 грн.2. Захист Клієнта в процесуальному статусі підозрюваного під час провадження досудового розслідування 4*1200 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.2500 грн.
4000 грн.
6000 грн.
8000 грн.3. Захист Клієнта в процесуальному статусі підсудного (цивільного відповідача) під час провадження в суді першої інстанції 4*1200 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.2500 грн.
4000 грн.
6000 грн.
8000 грн.4. Захист Клієнта в процесуальному статусі підсудного (засудженого, виправданого, цивільного відповідача) під час провадження в суді апеляційної інстанції 4*1200 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.2500 грн.
4000 грн.
6000 грн.
8000 грн.5. Захист Клієнта в процесуальному статусі підсудного (засудженого, виправданого, боржника) під час провадження в суді касаційної інстанції 4*8000 грн.5000 грн.5000 грн.2500 грн.
4000 грн.
6000 грн.
8000 грн.6. Захист (правова допомога) Клієнта в процессуальному статусі засудженого під час провадження в суді за нововиявленими обставинами 4*1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.2500 грн.
4000 грн.
6000 грн.
8000 грн.7. Захист (правова допомога) Клієнта у місцях примусового тримання, місцях позбавлення волі, примусового лікування 4*1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.5000 грн.
8. Захист Клієнта (його представництво) в статусі адміністративного піднаглядного, після звільнення з місць позбавлення волі 4*1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.5000 грн.
9. Представництво (правова допомога) Клієнта в статусі потерпілого з підтриманням приватного обвинувачення в суді 4*1500 грн./год.700 грн./год.700 грн./год.5000 грн.
10. Підготовка скарги та документів і подача таких Європейському суду з прав людини 4*8000 грн.5000 грн.5000 грн.6000 грн.8000 грн.
11. Комплексний захист Клієнта під час затримання, досудового слідства, в судах першої та апеляційної інстанції незалежно від кількості і тривалості таких ** 4*10000 грн.
15000 грн.
25000 грн.
35000 грн.
8000 грн.
10000 грн.
15000 грн.
25000 грн.
8000 грн.
10000 грн.
15000 грн.
25000 грн.
15000 грн.15000 грн.
12. Подача в інтересах клієнта, власника тимчасово вилученого майна скарг в порядку ст. ст. 303-308 КПК України щодо оскарження а також клопотань про зняття арешту з майна 4*3000 грн.3000 грн.5000 грн.--

*Примітка

У вартість допомоги входять: ознайомлення із матеріалами справи, конфіденційне побачення з Клієнтом до першого допиту та обрання з Клієнтом лінії поведінки та стратегії захисту, подання доказів, заявлення клопотань про проведення процесуальних (оперативних та слідчих) дій, про проведення експертиз, участь у слідчих діях з Клієнтом, підготовлення скарг на дії, бездіяльність та рішення слідчого і прокурора тощо. Оскарження таких рішень слідчому судді. Участь у підготовчому судовому засіданні кримінального провадження судом, отримання дозволу на конфіденційні побачення із Клієнтом без обмеження їх кількості і тривалості та побачення в місцях примусового тримання. Зібрання доказів, звернення з адвокатськими запитами, подання доказів, що виправдовують підсудного або пом’якшують його відповідальність, заявлення клопотань про проведення слідчих і судових дій та призначення експертиз тощо. Висловлення думки на клопотання інших учасників процесу. Участь в судовому слідстві, під час допитів потерпілих, свідків, експертів, інших підсудних. Заявлення клопотань про виклик в судове засідання нових свідків. Заявлення клопотань про зміну запобіжного заходу. Участь в огляді речових доказів, місця вчинення злочину і документів. Участь у судових дебатах, висловлення суду думки про значення перевірених доказів у справі, про визнання доказів недопустимими, про наявність обставин, які виправдовують підсудного або пом’якшують його відповідальність, а також свої міркування з приводу застосування кримінального закону та міри покарання. Вивчення вироку суду першої інстанції, підготовка та внесення на нього апеляційної скарги. Підготовка і внесення доповнень до апеляційної скарги. Підтримання апеляції, надання пояснення при розгляді справи судом, участь в судовому слідстві, якщо воно проводиться. Виступ в судових дебатах в суді апеляційної інстанції. Підготовка і подання касаційної скарги. Участь в суді касаційної інстанції. Доповнення, зміна та відкликання касаційних скарг. Подання суду касаційної  інстанції нових матеріалів справи.

 

**Примітка

Справи першої категорії складності: Кримінальні провадження з одним підозрюваним/підсудним; 1 епізод злочинної діяльності, що йому інкримінується, провадження на підставі угоди, особа не перебуває під вартою.

Справи другої категорії складності: Кримінальні провадження з одним або кількома підозрюваними/ підсудними; та/або 2 – 3 епізоди злочинної діяльності, що йому/їм  інкримінуються, особа(и) не перебуває(ють) під вартою.

Справи третьої категорії складності: Кримінальні справи за участю в організованій групі; 4 і більше епізоди злочинної діяльності; до 10 свідків; та/або особа перебуває під вартою.

Справи четвертої категорії складності: Кримінальні справи за участю в злочинній організації або ін. злочинному утворенні (угрупуванні); організованій групі; економічні злочини; багатотомні кримінальні справи (понад 5 томів); понад 10 свідків та понад 3 потерпілих; особа перебуває під вартою; більше 10 судових засідань; та/або значний суспільний резонанс, участь ЗМІ.

5. Окремі види допомоги у виконавчому провадженні
Види послуг та програми обслуговування
1. Консультації:
- усна
- письмова
200 грн.
700 грн.
безоплатно
300 грн.
безоплатно
300 грн.
безоплатно
400 грн.
безоплатно
350 грн.
2. Складення процесуальних документів у виконавчому провадженні (заяв, клопотань)300 грн.100 грн.безоплатно
100 грн.
150 грн.150 грн.
3. Участь представника під час провадження виконавчих дій, в т.ч. ознайомлення із матеріалами справи виконавчого провадження. Здійснення контролю за діями державного виконавця.710 грн/год. 300 грн/год.300 грн/год.450 грн/год.350 грн/год.
4. Участь представника у переговорах із сторонами виконавчого провадження710 грн/год.400 грн/год.400 грн/год.500 грн/год.400 грн/год.
5. Відкриття, зупинення, закінчення виконавчого провадження510 грн.300 грн.300 грн.400 грн.400 грн.
6. Поновлення пропущених строків на пред’явлення виконавчого документа3000 грн.2000 грн.2000 грн.2500 грн.2200 грн.
7. Оскарження постанов державного виконавця про відкриття/відмову у відкритті/ повернення виконавчого документа/ закінчення виконавчого провадження та інших дій3000 грн.2000 грн.2000 грн.2500 грн.2200 грн.
8. Правова оцінка дій/бездіяльності державних виконавців (органів державної виконавчої служби) та своєчасне оскарження бездіяльності або дій державних виконавців (органів державної виконавчої служби) в адміністративному та судовому порядку3000 грн.2000 грн.2000 грн.2500 грн.2200 грн.
9. Відстрочка і розстрочка виконання рішення суду, зміна способу і порядку їх виконання3000 грн.2000 грн.2000 грн.2500 грн.2200 грн.
10. Пошук майна боржника та встановлення інформації про рахунки, зареєстровані за боржником в банках та інших фінансово-кредитних установах та доходів боржника (заробітної плати, пенсії, стипендії); про наявність корпоративних і інтелектуальних прав; про наявність рухомого і нерухомого майна у боржника3000 грн.2000 грн.2000 грн.2700 грн.2500 грн.
11. Участь представника на прилюдних торгах3000 грн.2000 грн.2000 грн.2400 грн.2100 грн.
12. Підготовка усіх необхідних документів (заяв, запитів, клопотань про порушення кримінальної справи проти боржника, який ухиляється від виконання рішення суду, про встановлення тимчасового обмеження права виїзду за кордон боржника).3000 грн.2000 грн.2000 грн.2500 грн.2200 грн.

Перелік видів цивільних спорів, у яких абонент згідно договору «СІМЕЙНІ АДВОКАТИ®» та «ПРИВАТНІ АДВОКАТИ®» користується правом на отримання безоплатної адвокатської допомоги.

 1. Безкоштовні юридичні консультації без обмеження їх кількості і тривалості протягом року та безкоштовне складення в інтересах Клієнта простих заяв чи скарг. Закріплення за Клієнтом на його вибір особистого адвоката. Негайний прямий зв’язок з адвокатом.
 2. Безкоштовна підготовка в інтересах Клієнта шлюбного договору (шлюбного контракту). Посередництво, примирення, розв’язання сімейних конфліктів (медіація). Безкоштовне представництво інтересів Клієнта в суді першої та апеляційної інстанції в цивільних справах про розірвання шлюбу, а також при поділі майна подружжя (винагорода до 10% від досягнутого позитивного результату).
 3. Безкоштовне представництво інтересів Клієнта в суді першої та апеляційної інстанції в цивільних справах про стягнення аліментів на утримання дитини або престарілих батьків, продовження строку стягнення аліментів та збільшення або зменшення їх розміру.
 4. Безкоштовне представництво інтересів Клієнта в суді першої та апеляційної інстанції в цивільних справах про відшкодування спричиненої Клієнту матеріальної та моральної шкоди у тому числі кримінальних провадженнях де Клієнт виступає потерпілим (винагорода до 10% від досягнутого позитивного результату).
 5. Безкоштовне представництво інтересів Клієнта в суді першої та апеляційної інстанції в цивільних справах про визначення додаткового строку на прийняття спадщини та визнання права на обов’язкову частку у спадщині.
 6. Безкоштовне представництво інтересів Клієнта в суді першої та апеляційної інстанції в цивільних справах про стягнення заробітної плати (винагорода до 10% від досягнутого позитивного результату).
 7. Безкоштовна реєстрація бізнесу для Клієнта (створення та реєстрація СПД-ФО, ПП, ТзОВ). Медіація. Бізнес-консалтинг, в тому числі з маркетингу та авторського права.
 8. Безкоштовне он-лайн консультування в разі затримання, та/або складення органами національної поліції адміністративних протоколів та постанов, щодо Клієнта в т.ч у кримінальному провадженні, а також блокування роботи підприємства контролюючими органами (інспекціями). Можливість негайного виклику Адвоката, в разі необхідності, на місце події цілодобово.
 9. Безкоштовний збір інформації в інтересах Клієнта за допомогою адвокатських запитів.
 10. Прозоре ціноутворення на оплатні види допомоги. Наявність затвердженого, незмінного протягом року, переліку «Видів адвокатської допомоги та розміру гонорару» де абонент отримує відчутні преференції (знижки) у порівнянні від людей з вулиці. Клієнт має право на після оплату отриманої допомоги, оплату частинами (розстрочка), відтермінування платежу (відстрочка), оплата допомоги товарами та послугами (бартер).

Та багато іншого, а саме:

 1. Безоплатне отримання КАРТКИ КЛІЄНТА® одним клієнтом за договором СІМЕЙНІ АДВОКАТИ® та ПРИВАТНІ АДВОКАТИ®. Можливість отримання КАРТКИ КЛІЄНТА® всіма членами сім’ї (вартість 51 грн. за штуку).
 2. Можливість повернення гонорару або його частини в разі незадоволення якістю наданої Клієнту правової допомоги (детальна процедура описана у розділі 9 цього договору).
 3. Можливість внесення індивідуальних (ексклюзивних, покращених) умов до Договору про повний адвокатський захист та комплексне юридичне обслуговування.
 4. Можливість зв’язатися із своїм адвокатом протягом усієї доби, без вихідних та перерв з можливістю негайного виклику на місце події, додому, чи на роботу (24/7).
 5. Безкоштовний супровід Клієнта та надання йому методичної допомоги, встановлення контакту із різноманітними експертами, детективами, нотаріусами, консультантами, тренерами, психологами, спеціалістами з питань інтелектуальної власності, страхування, нерухомості, службами примусового виконання рішення суду тощо.

 

6. Комплексне представництво інтересів фізичних та юридичних осіб у виконавчому провадженні)5*
Види послуг та програми обслуговування
1. Консультації
-усна
-письмова
6*
300 грн
800 грн
безоплатно
400 грн
безоплатно
400 грн
7,5% від стягненої суми але не менше 1750 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 1750 грн.
2. Складення процесуальних документів у виконавчому провадженні (заяв, клопотань)6*200 грн100 грн100 грн7,5% від стягненої суми але не менше 4000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 3400 грн.
3. Участь представника під час провадження виконавчих дій, в т.ч. ознайомлення із матеріалами справи виконавчого провадження. Здійснення контролю за діями державного виконавця.6*800 грн/год.400 грн/год.400 грн/год.7,5% від стягненої суми але не менше 7000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 6000 грн.
4. Участь представника у переговорах із сторонами виконавчого провадження6*800 грн/год.400 грн/год.400 грн/год.7,5% від стягненої суми але не менше 7000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 11000 грн.
5. Поновлення пропущених строків на пред’явлення виконавчого документа6*4000 грн.2000 грн.2000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 1800 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 1750 грн.
6. Оскарження постанов державного виконавця про відкриття/відмову у відкритті/ повернення виконавчого документа/ закінчення виконавчого провадження та інших дій;6*4000 грн.2000 грн.2000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 4000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 3400 грн.
7. Правова оцінка дій/бездіяльності державних/приватних виконавців (органів державної виконавчої служби) та своєчасне оскарження бездіяльності або дій державних виконавців (органів державної виконавчої служби) в адміністративному та судовому порядку6*3000 грн.2000 грн.2000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 7000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 6000 грн.
8. Відстрочка і розстрочка виконання рішення суду, зміна способу і порядку їх виконання6*5000 грн.3000 грн.3000 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 1200 грн.7,5% від стягненої суми але не менше 11000 грн.
Пошук майна боржника та встановлення інформації про рахунки, зареєстровані за боржником в банках та інших фінансово-кредитних установах та доходів боржника (заробітної плати, пенсії, стипендії); про наявність корпоративних і інтелектуальних прав; про наявність рухомого і нерухомого майна у боржника6*3000 грн.2000 грн.2000 грн.--
Участь представника на прилюдних торгах6*3000 грн.2000 грн.2000 грн.--
Підготовка усіх необхідних документів (заяв, запитів, клопотань про порушення кримінальної справи проти боржника, який ухиляється від виконання рішення суду, про встановлення тимчасового обмеження права виїзду за кордон боржника);6*3000 грн.2000 грн.2000 грн.--

*Примітка

У вартість послуги входить: консультація та визначення перспектив виконавчого провадження; визначення необхідних дій у виконавчому провадженні; погодження бажаного і можливого результату для Клієнта; ознайомлення із наявними у Клієнта документами та/або ознайомлення із матеріалами виконавчого провадження; пред’явлення виконавчого документа до виконання, складення та подання інших необхідних процесуальних документів; участь при проведенні виконавчих дій відповідно до категорії складності виконавчого провадження.

**Примітка

Справи першої категорії складності: пред’явлення виконавчого документа до виконання (або зупинення, закінчення виконавчого провадження), отримання постанови про відкриття виконавчого провадження, складення 3 інших процесуальних документів та їх подання, до 3 візитів до відділу ДВС у м. Львові або участі у проведенні виконавчих дій, один стягувач.

Справи другої категорії складності: пред’явлення виконавчого документа до виконання (або зупинення, закінчення виконавчого провадження), отримання постанови про відкриття виконавчого провадження, складення необхідної кількості процесуальних документів та їх подання, до 3 візитів до відділу ДВС в межах Львівської області або участі у проведенні виконавчих дій, кілька стягувачів.

Справи третьої категорії складності: пред’явлення виконавчого документа до виконання (або зупинення, закінчення виконавчого провадження), отримання постанови про відкриття виконавчого провадження, складення необхідної кількості процесуальних документів та їх подання, до 4-7 візитів до відділу ДВС в межах Львівської області або участі у проведенні виконавчих дій, оскарження постанов державного виконавця про відкриття/відмову у відкритті/закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа, оскарження дій або бездіяльності державного виконавця в адміністративному або судовому порядку, пошук майна боржника, встановленя інформації про майновий стан боржника, кілька стягувачів.

Справи четвертої категорії складності: пред’явлення виконавчого документа до виконання (або зупинення, закінчення виконавчого провадження), поновлення пропущених строків на пред’явлення викнавчого документа до виконаня, отримання постанови про відкриття виконавчого провадження, складення необхідної кількості процесуальних документів та їх подання, більш як 7 візитів до відділу ДВС в поза межами Львівської області або участі у проведенні виконавчих дій, оскарження постанов державного виконавця про відкриття/відмову у відкритті/закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа, оскарження дій або бездіяльності державного виконавця в адміністративному або судовому порядку, пошук майна боржника, встановленя інформації про майновий стан боржника, відстрочка, розстрочка та зміна способу і порядку виконання рішення суду, участь представника на прилюдних торгах, кілька стягувачів.

 1. Допомога Клієнтам Компанії в окремих (неправових) випадках.          

                Якщо у Клієнтів Компанії виникла необхідність зміцнити сімейні відносини, вирішити (залагодити) конфлікти, які виникли в сімейному житті, у т.ч. між подружжям, а також батьками і дітьми, покращити якість сімейного життя тощо – Компанія може надати безкоштовну конфіденційну допомогу з встановлення контакту із психологами-професіоналами  для проведення психологічних консультацій, терапії, тренінгів та семінарів.

                Якщо у житті Клієнтів або членів його сім’ї виникли проблеми із зловживанням алкоголем та наркотиками або із іншими видами залежностей тощо – Компанія може надати безкоштовну конфіденційну допомогу з пошуку та встановлення контакту із професіоналами, які допоможуть розв’язати виниклі проблеми. 

 1. Процедура розгляду скарг (притензій) Клієнтів на дії та бездіяльність адвокатів та працівників Компанії, повернення суми гонорару за результатами такого розгляду. 

                Якщо Клієнт Адвокатської компанії «АВЕЛЕКС» виявить незадоволення якістю наданої йому правової допомоги тощо, він вправі звернутися до Керуючого партнера Компанії із відповідною скаргою. Керуючий партнер Компанії надає Клієнту відповідний формуляр скарги (акту претензій) в якому Клієнт конкретно вказує у чому виявилися порушення адвокатом та спеціалістами Компанії Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, інших нормативно-правових актів України.

                Керуючий партнер Компанії, по можливості негайно, а у окремих випадках (в разі його відсутності) без зволікань, розпочинає перевірку вищевказаної скарги (акту претензій).

                Перевірка обгрунтованості скарги відбувається шляхом ознайомлення із документами та іншими матеріалами справи, отримання пояснень від скаржника та оскаржуваної особи, опитування інших причетних осіб. Спірні моменти відносин з Клієнтом, які виникли у відносинах Компанії та Клієнта, тлумачаться на користь останнього.

                У випадку підтвердження порушень адвокатом та спеціалістами Компанії Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, інших нормативно-правових актів України та визнання скарги обгрунтованою, такий притягується до визначеного законом виду відповідальності, а Клієнту повертається внесений ним гонорар. При цьому Компанія вживає усіх можливих заходів для усунення спричиненої Клієнту шкоди або незручностей. Одночасно Клієнту приносяться офіційні вибачення.

                У тому випадку, коли викладені в скарзі обставини не знайдуть свого об’єктивного підтвердження, Клієнту повідомляється рішення про визнання його скарги не обгрунтованою.

                Клієнт, який безпідставно не погоджується із рішенням про визнання скарги не обгрунтованою та наполягає на поверненні йому внесеного ним гонорару, попереджається про розірвання всіх існуючих договорів між ним та Компанією, а також про неможливість укладення в майбутньому будь-яких договорів з Компанією. При цьому Компанія повертає такій особі внесені ним кошти.

                Компанія залишає за собою право поставити до відома про виниклу ситуацію іншу адвокатську фірму, компанію чи бюро або адвоката до якого звернеться вищевказана особа по правову допомогу.

                Клієнт користується законним правом звернення зі скаргою на адвокатів компанії до місцевої Дисциплінарної комісії, поза межами вищевказаної Процедури розгляду скарг (притензій) Клієнтів на дії та бездіяльність адвокатів та працівників Компанії.

7. Допомога Клієнтам Компанії в окремих (неправових) випадках
Види послуг та програми обслуговування
1. Консультації:
- усна
- письмова
300 грн.
500 грн.
безоплатно
500 грн.
безоплатно
550 грн.
2. Одна реєстраційна дія600 грн.550 грн.650 грн.
3. Отримання виписок та витягів з ЄДР600 грн.550 грн.650 грн.
4. Зміна місцязнаходження 7*1000 грн.800 грн.900 грн.
5. Проведення державної реєстрації змін до установчих документів та/або до ЭДРПОУ7*1400 грн.1200 грн.1300 грн.
6. Підготовка установчих документів1500 грн.1400 грн.1500 грн.
7. Послуга «Сейф»8*600 грн/міс.500 грн/міс.550 грн/міс.
8. Оцінка суб’єкта господарювання (due diligence)9*від 15500 грн.від 12500 грн.від 13500 грн.
9. Послуга «Абонентська скринька»10*1100 грн/міс.1000 грн/міс.1000 грн/міс.
10. Правовий супровід іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги в Українірозмір гонорару договірнийрозмір гонорару договірнийрозмір гонорару договірний

   Якщо у Клієнтів Компанії виникла необхідність зміцнити сімейні відносини, вирішити (залагодити) конфлікти, які виникли в сімейному житті, у т.ч. між подружжям, а також батьками і дітьми, покращити якість сімейного життя тощо – Компанія може надати безкоштовну конфіденційну допомогу з встановлення контакту із психологами-професіоналами для проведення психологічних консультацій, терапії, тренінгів та семінарів та/або виступити посередником у налагодженні зв’язків між членами сім’ї.

                Якщо у житті Клієнтів або членів його сім’ї виникли проблеми із зловживанням алкоголем та наркотиками або із іншими видами залежностей тощо – Компанія може надати безкоштовну конфіденційну допомогу з пошуку та встановлення контакту із професіоналами, які допоможуть розв’язати виниклі проблеми.

8. Процедура розгляду скарг (претензій) Клієнтів на дії та бездіяльність адвокатів та працівників Компанії, повернення суми гонорару за результатами такого розгляду11*
Види послуг та програми обслуговування
1. Реєстрація ПП1500 грн.1200 грн.1300 грн.
2. Реєстрація ТОВ1500 грн.1200 грн.1300 грн.
3. Реєстрація дочірньої ЮО1500 грн.1200 грн.1300 грн.
4. Реєстрація АТ
- приватного
- публічного
10000 грн.
12000 грн.
6000 грн.
8000 грн.
6500 грн.
8500 грн.
5. Реєстрація ЮО іншої організаційно-правової форми5000 грн.4000 грн.3000 грн
6. Реєстрація Представництва, Філії1500 грн.1200 грн.1300 грн.
7. Реєстрація громадських організацій
- місцевого рівня
- всеукраїнського рівня
- міжнародного рівня
3500 грн
4400 грн
5400 грн.
2800 грн.
3400 грн.
4000 грн.
2800 грн.
3400 грн.
4000 грн.
8. Реєстрація ЗМІ2500 грн.2200 грн. 2400 грн.
9. Реєстрація ОСББ2500 грн.--
10. Супровід при купівлі продажу корпоративних праврозмір гонорару договірнийрозмір гонорару договірнийрозмір гонорару договірний
11. Реєстрація Обєднань підприємств3145 грн.2594 грн.2594 грн.
12. Отримання дозволу на концентрацію26000 грн.22640 грн.24640 грн.
13. Ліквідація ЮО (непроблемної) за ініціативою власника6000 грн.4198 грн4198 грн
14. Перетворення ЮО2755 грн.1990 грн.1990 грн.
15. Поділ ЮО4400 грн.3060 грн.3060 грн.
16. Приєднання ЮО3000 грн.2400 грн.2400 грн.
17. Виділ ЮО3000 грн.2400 грн.2400 грн.
18. Злиття ЮО4400 грн.3060 грн.3060 грн.
19. Банкрутство ЮО (проблемної)
- за ініціативою боржника
- за ініціативою кредиторів
26975 грн.
36975 грн.
19981 грн.
27821 грн.
19981 грн.
27821 грн.
20. Реєстрація ФОП
+ свідоцтво ЄП
800 грн.
1000 грн
560 грн.
950 грн.
660 грн.
1000 грн.
21. Припинення ФОП1798 грн.1466 грн.1466 грн.
22. Банкрутство ФОП
- за ініціативою боржника
- за ініціативою кредиторів
6500 грн
10000 грн.
5540 грн.
8600 грн.
5540 грн.
8600 грн.

Якщо Клієнт Адвокатської компанії «АВЕЛЕКС» виявить незадоволення якістю наданої йому правової допомоги тощо, він вправі звернутися до Керуючого партнера Компанії із відповідною скаргою. Керуючий партнер Компанії надає Клієнту відповідний формуляр скарги (акту претензій) в якому Клієнт конкретно вказує у чому виявилися порушення адвокатом та спеціалістами Компанії Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, інших нормативно-правових актів України.

                Керуючий партнер Компанії, по можливості негайно, а у окремих випадках (в разі його відсутності) без зволікань, розпочинає перевірку вищевказаної скарги (акту претензій).

                Перевірка обгрунтованості скарги відбувається шляхом ознайомлення із документами та іншими матеріалами справи, отримання пояснень від скаржника та оскаржуваної особи, опитування інших причетних осіб. Спірні моменти відносин з Клієнтом, які виникли у відносинах Компанії та Клієнта, тлумачаться на користь останнього.

                У випадку підтвердження порушень адвокатом та спеціалістами Компанії Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, інших нормативно-правових актів України та визнання скарги обгрунтованою, такий притягується до визначеного законом виду відповідальності, а Клієнту повертається внесений ним гонорар повністю або частково. При цьому Компанія вживає усіх можливих заходів для усунення спричиненої Клієнту шкоди або незручностей. Одночасно Клієнту приносяться офіційні вибачення.

                У тому випадку, коли викладені в скарзі обставини не знайдуть свого об’єктивного підтвердження, Клієнту повідомляється рішення про визнання його скарги не обгрунтованою.

                Клієнт, який безпідставно не погоджується із рішенням про визнання скарги не обгрунтованою та наполягає на поверненні йому внесеного ним гонорару або його частини, попереджається про розірвання всіх існуючих договорів між ним та Компанією, а також про неможливість укладення в майбутньому будь-яких договорів з Компанією. При цьому Компанія повертає такій особі внесені ним кошти.

                Компанія залишає за собою право поставити до відома про виниклу ситуацію іншу адвокатську фірму, компанію чи бюро або адвоката до якого звернеться вищевказана особа по правову допомогу.

                Клієнт користується законним правом звернення зі скаргою на адвокатів компанії до місцевої Дисциплінарної комісії, поза межами вищевказаної Процедури розгляду скарг (претензій) Клієнтів на дії та бездіяльність адвокатів та працівників Компанії.

1*Примітка

У вартість допомоги цивільних, адміністративних, господарських справах входять: консультація (усна або письмова за бажанням клієнта) та визначення перспектив у справі, вибір правової позиції в справі, погодження бажаного і можливого результату для Клієнта, ознайомлення із наявними у Клієнта документами та ін. доказами та/або ознайомлення із матеріалами справи, зібрання доказів, надсилання адвокатських запитів, написання позовної заяви та складення необхідного пакету документів для подачі заяви до суду, подання позовної заяви/скарги/заперечення тощо до суду першої інстанції, участь у судових засіданнях відповідно до категорії складності справи, заявлення необхідної кількості клопотань, заяв, отримання рішення, ухвали, судового наказу, відкриття виконавчого провадження, а в разі потреби – написання апеляційної скарги та участь у розгляді справи у суді апеляційної інстанції, написання касаційної скарги та участь у суді касаційної інстанції.

2*Примітка

Справи першої категорії складності: Безконфліктні справи з одним позивачем і одним відповідачем; заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення (інші справи окремого провадження в цивільному процесі); без або з 1-2 свідками; до 3 судових засідань. Справи другої категорії складності: Безконфліктні справи з кількома позивачами і відповідачами; третіми особами без самостійних вимог; або конфліктні справи з одним позивачем і одним відповідачем; 3-5 свідками; 4-7 судових засідань. Справи третьої категорії складності: Конфліктні справи з кількома позивачами і відповідачами; третіми особами без самостійних вимог; більш як 5 свідками; проведенням експертиз; умисним затягування іншою стороною справи; виїзди в районний центр або в інше місце; 4-7 судових засідань. Справи четвертої категорії складності: Конфліктні справи з кількома позивачами і відповідачами, третіми особами без самостійних вимог та із самостійними вимогами; експертизами, умисним затягуванням іншою справою справи, що діляться на декілька проваджень, виїзд в районний центр, більш як 7 судових засідань, справи за участю ЗМІ та із значним суспільним резонансом.

3*Примітка

У вартість допомоги та захисту Клієнта у кримінальній справ в статусі потерпілого, свідка, затриманого, підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого входять: консультація (усна або письмова за бажанням клієнта) та визначення перспектив у справі, вибір правової позиції в справі, погодження бажаного і можливого результату для Клієнта, ознайомлення із наявними у Клієнта документами та ін. доказами та/або ознайомлення із матеріалами справи, зібрання доказів, надсилання адвокатських запитів, написання позовної заяви та складення необхідного пакету документів для подачі заяви до суду, подання позовної заяви/скарги/заперечення тощо до суду першої інстанції, участь у судових засіданнях відповідно до категорії складності справи, заявлення необхідної кількості клопотань, заяв, отримання рішення, ухвали, судового наказу, відкриття виконавчого провадження, а в разі потреби – написання апеляційної скарги та участь у розгляді справи у суді апеляційної інстанції, написання касаційної скарги та участь у суді касаційної інстанції.

4*Примітка

Справи першої категорії складності: Кримінальні справи з одним підозрюваним/ обвинуваченим/ підсудним; 1-2 епізоди злочинної діяльності, що йому інкримінуються. Справи другої категорії складності: Конфліктні кримінальні справи з одним підозрюваним/обвинуваченим/підсудним, кримінальні справи з кількома підозрюваними/ обвинуваченими/ підсудними; до 3 епізодів злочинної діяльності, що йому інкримінуються або особа перебуває під вартою. Справи третьої категорії складності: ККримінальні справи за участю в організованій групі, злочинній організації; понад 3 епізоди злочинної діяльності; до 10 свідків; особа перебуває під вартою. Справи четвертої категорії складності: Кримінальні справи за участю в злочинній організації або ін.злочинному утворенні (угрупуванні); економічні злочини; багатотомні кримінальні справи (понад 5 томів); понад 10 свідків та багато потерпілих; особа перебуває під вартою; більше 10 судових засідань.

5*Примітка

У вартість послуг щодо комплексного представницвта інтересів фізичних та юридичних осіб у виконавчому провадженні входить:консультація (усна або письмова за бажанням клієнта) та визначення перспектив виконавчого провадження; визначення необхідних дій у виконавчому провадженні; погодження бажаного і можливого результату для Клієнта; ознайомлення із наявними у Клієнта документами та/або ознайомлення із матеріалами виконавчого провадження; пред’явлення виконавчого документа до виконання, складення та подання інших необхідних процесуальних документів; участь при проведенні виконавчих дій відповідно до категорії складності виконавчого провадження.

6*Примітка

Справи першої категорії складності: Пред’явлення виконавчого документа до виконання (або зупинення, закінчення виконавчого провадження), отримання постанови про відкриття виконавчого провадження, складення 3 інших процесуальних документів та їх подання, до 3 візитів до відділу ДВС у м. Львові або участі у проведенні виконавчих дій, один стягувач. Справи другої категорії складності: Пред’явлення виконавчого документа до виконання (або зупинення, закінчення виконавчого провадження), отримання постанови про відкриття виконавчого провадження, складення необхідної кількості процесуальних документів та їх подання, до 3 візитів до відділу ДВС в межах Львівської області або участі у проведенні виконавчих дій, кілька стягувачів (зведене виконавче провадження). Справи третьої категорії складності: Пред’явлення виконавчого документа до виконання (або зупинення, закінчення виконавчого провадження), отримання постанови про відкриття виконавчого провадження, складення необхідної кількості процесуальних документів та їх подання, до 4-7 візитів до відділу ДВС в межах Львівської області або участі у проведенні виконавчих дій, оскарження постанов державного виконавця про відкриття/відмову у відкритті/закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа, оскарження дій або бездіяльності державного виконавця в адміністративному або судовому порядку, пошук майна боржника, встановленя інформації про майновий стан боржника, кілька стягувачів. Справи четвертої категорії складності: Пред’явлення виконавчого документа до виконання (або зупинення, закінчення виконавчого провадження), поновлення пропущених строків на пред’явлення викнавчого документа до виконаня, отримання постанови про відкриття виконавчого провадження, складення необхідної кількості процесуальних документів та їх подання, більш як 7 візитів до відділу ДВС в поза межами Львівської області або участі у проведенні виконавчих дій, оскарження постанов державного виконавця про відкриття/відмову у відкритті/закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа, оскарження дій або бездіяльності державного виконавця в адміністративному або судовому порядку, пошук майна боржника, встановленя інформації про майновий стан боржника, відстрочка, розстрочка та зміна способу і порядку виконання рішення суду, участь представника на прилюдних торгах, кілька стягувачів (зведене виконавче провадження).

7*Примітка

У вартість послуги входить: консультація (усна або письмова за бажанням Клієнта), підготовка установчих документів із врахуванням зміни місця знаходження юо чи інших змін до статуту юо або відомостей про юо, що містяться в ЄДРПОУ, виготовлення рішень засновників чи учасників, інших необхідних документів, заповнення реєстраційної картки, здійснення за рахунок Клієнта необхідних платежів, подання до реєстраційного органу пакету документів та отримання виписки, витягу тощо.

8*Примітка

Послуга «Сейф» – правова оцінка суб’єкта господарювання (форма юридичної особи, інформація про кількість власників, їх частку в статуному капіталі, розмір сататутного капіталу та наявність майна, їх оцінка, та інша інформація щодо відомостей про юридичну особу, договірні відносини юридичної особи та виконання зобов’язань перед кредиторами, прийняття виконання зобов’язань від дебіторів, перевірка дозвільної та технічної документації, судові спори за участю юридичної особи, їх преспективи, оцінка організації праці на підприємстві), оцінка менеджменту підприємства, маркетингової політики, складення плану позачергових заходів для покращення функціонування підприємства.

9*Примітка

Послуга «due diligence» – консультація (усна або письмова за бажанням клієнта) та визначення перспектив виконавчого провадження; визначення необхідних дій у виконавчому провадженні; погодження бажаного і можливого результату для Клієнта; ознайомлення із наявними у Клієнта документами та/або ознайомлення із матеріалами виконавчого провадження; пред’явлення виконавчого документа до виконання, складення та подання інших необхідних процесуальних документів; участь при проведенні виконавчих дій відповідно до категорії складності виконавчого провадження.

10*Примітка

Послуга «Абонентська скринька» – створення адреси для листування, приймання і видача кореспонденції адресату.

11*Примітка

У вартість послуги входить:консультація (усна або письмова за бажанням Клієнта), підготовка та скалдення пакету документів – установчих документів юо (статуту або засновницького договору), підготовка рішення засновників про заснування юо та інших необхідних документів, заповнення реєстраційної картки тощо, здійснення за рахунок Клієнта всіх необхідних платежів, подання пакету документів до реєстраційного органу та отримання виписки про державну реєстрацію, отримання необхідних довідок та документів в органах статистики, податкової, пенсійного та інших фондів соціального страхування, виготовлення печатки тощо. Інші види допомоги, що можуть бути обумовлені із Клієнтом, наприклад, отримання дозволів, ліцензій у вартість послуги не входять та підлягають виконанню в порядку іншої (додаткової) домовленості. В разі ліквідації юо шляхом банкрутства, у вартість послуги входить: консультація щодо покрокового порядку здійснення процедури (усна або письмова за бажанням Клієнта), аналіз фінансового та майновго стану юо, аналіз договірних зобов’язань юо, оцінка майна, відчуження такого майна та/або передання в заставу, підготовка заяви про порушення процедруи банкрутства, участь в суді, призначення розпорядника майна або компетентного арбітражного керуючого, підготовка заперечень на заяви кредиторів, виключення кредиторів, які вчасно не заявилт свої вимоги, отримання ухвали суду про ліквідацію юо, отримання документу про виключення юо із ЄДРПОУ.